pedagogjobb.se

Logo

Rektor för Brunnsängskolan

Ort
Utgår

2021-02-28

Ansök nu

Rektor för Brunnsängskolan

Ledarskap i Södertälje  

Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  

I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för vår värdegrund samt vilka krav vi ställer och vilka förväntningar vi har på ledarskap i Södertälje kommun.  

En dag på jobbet

Brunnsängsskolan är en av våra nyare skolbyggnader som har en luftig och välkomnande arkitektur. Skolgården renoverades under 2019 och skolan ligger nära en stor idrottsplats. Skolan är en treparallellig F–9-skola och har ca 800 elever. 

Som rektor för Brunnsängsskolan leder du skolans utveckling och organisation med syfte att öka elevernas lärande och stärka medarbetarna i deras profession. Du är en tydlig pedagogisk ledare och är van att följa upp och utvärdera olika typer av resultat.

Du har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för kvalitetsutveckling. Till din hjälp i detta arbete finns en väl fungerande ledningsgrupp med biträdande rektorer samt en god administrativ kompetens. Dessutom finns en pedagogisk utvecklingsgrupp där förstelärare ingår. Som rektor i Södertälje kommun får du kontinuerligt stöd från grundskolans rektorsgrupp där du själv tillsammans med övriga rektorer i grundskolan ingår. I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande och där diskuteras frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.    

Vem är du?  

Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning. Har du fullgjord rektorsutbildning är det meriterande.

  • Du har erfarenhet av en ledande befattning inom grundskolan.

  • Du har en tydlig vision om vad som är viktigt i den verksamhet som du leder och du kan skapa ett sammanhang där andra vill arbeta med dig för att nå detta.

  • Du har förmåga och mod att se möjligheter och du levererar resultat.

  • Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tydlighet och du är en lyhörd och närvarande rektor som skapar tillit.

  • Vi vill också att du att du ser skolans kompensatoriska uppdrag som viktigt för att ge alla elever goda förutsättningar.

  • Du har intresse för och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och vana att analysera resultat som grund för förbättringsarbete.

  • Du har god digital kompetens både för administration och lärande. 

Vi erbjuder dig  

En kommun där chefer möter en fungerande stödorganisation och en tydlig förväntan på det pedagogiska ledarskapet. I Södertälje har vi dessutom årsarbetstid och friskvårdspeng.
Välkommen till oss!  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Rektor för Brunnsängskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret