pedagogjobb.se

Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker professor i logistik och supply chain management

Forskningsmiljön Produktionsteknik Västs bedriver forskning inom områdena produktionsprocesser och produktionssystem. Exempel på aktuella frågeställningar inom området produktionssystem är hur man kan åstadkomma en robust och tillförlitlig flexibel produktion samt hur nya automations- och produktionslösningar kan utvecklas och implementeras. Forskningen inom ämnet är tvärvetenskaplig och tillämpar metoder inom automation, reglerteknik, datavetenskap, logistik, produktionsplanering och optimering. Huvudmålet för forskningen är att utveckla metoder och modeller för att effektivt styra, övervaka och simulera produktionssystem och produktionsprocesser. Verksamheten är under expansion och vi ser utveckling inom logistik som en viktig del, där utformning, styrning, drift, samt förbättring av produktions- och logistiksystem är exempel på frågeställningar. Forskningen inom miljön är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Utmärkande för forskningsmiljön är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. Forskningsmiljön har ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Arbetsuppgifter 
Anställningen innefattar huvudsakligen forskning, doktorand- och studenthandledning, samt undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Andra viktiga arbetsuppgifter är att leda uppbygganden av en forskargrupp inom området, att ansvara för utvecklingen av ett mastersprogram, samt att medverka i, och även själv leda, framtagandet av nya forskningsansökningar. Målsättningen med anställningen är att forskningsmiljön på sikt skall ha en internationellt etablerad forskargrupp inom området.  

Behörighetskrav

  • För anställningen fordras gedigen erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens inom området logistik och supply chain management.
  • Visad pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:

  • Erfarenhet av tillämpad forskning inom logistik och supply chain management i samverkan med näringslivet.
  • Erfarenhet av akademiskt ledarskap och förmåga att utveckla forskningsverksamhet i samarbete med kollegor och omgivande samhälle.
  • Erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
  • Erfarenhet av att utveckla kurser och program på grund-, avancerad- och forskarnivå.
  • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande för anställningen är: 

  • Relevant arbetslivserfarenhet inom området logistik och supply chain management.

Bedömningsgrunder 
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt 
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/126 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till: 
Högskolan Väst 
HR 
461 86 Trollhättan

För frågor kring anställningen, vänligen kontakta prefekt Per Nylén på telefonnummer 0733-975061.

Sista ansökningsdag är 2019-06-30.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    Enligt överenskommelse
Löneform    Månadsavlönad
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100 %
Ort    Trollhättan
Referensnummer    2019/126

Sista ansökningsdag    2019-06-30

Professor i logistik och supply chain management

Företag Högskolan Väst
Ort
Utgår

2019-06-30

Ansök nu

Dela detta jobb