pedagogjobb.se

SVERIGES SPECIALISERADE KARRIÄRSAJTER SEDAN 2004
close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Pedagogjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.
Logga

Postdoktor i samhällsorienterande ämnenas didaktik inrikt miljöundervisning

Ort
Kategorier
Utgår

2022-05-29

Ansök nu

Postdoktor i samhällsorienterande ämnenas didaktik inrikt miljöundervisning

Har du nyligen disputerat?
Nu söker vi dig som vill ägna dig åt ett praktiknära forskningsprojekt i de samhällsorienterande ämnenas didaktik med särskild inriktning mot miljöundervisning och med nära koppling till framför allt grund- och/eller gymnasieskolans uppdrag. Du ser även fram emot att bidra till undervisning, kvalitetsarbete och kollegialt lärandeVår arbetsplats präglas av ett nära samarbete där alla har möjlighet att påverka och utvecklas. Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan tillsammans med din forskningsplan.

Du blir en del av fakulteten för lärarutbildning och våra forskningsmiljöer är Forskning Relationell Pedagogik (FoRP), Learning in Science and Mathematics (LISMA), Lärande i samverkan samt Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Läs gärna mer på www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/

Arbetsuppgifter

Som postdoktor arbetar du med ett självständigt definierat forskningsprojekt med nära koppling till grund- och/eller gymnasieskolans uppdrag. Samtidigt utför du viss undervisning, handledning och examination, företrädesvis i grund- och ämneslärarutbildningen samt på andra utbildningsprogram där din kompetens är efterfrågad. Vidare deltar du i utvecklingen av forskningen inom de samhällsorienterande ämnenas didaktik med inriktning mot miljöundervisning och arbetar för att stärka forskningsanknytningen i våra grundutbildningar inom detta område. Samverkan med det omgivande samhället kan ingå som en del i arbetsuppgifterna. 

I tjänsten ingår 80% forskning och 20% undervisning samt administration kopplad till dessa arbetsuppgifter.

Behörigheter och kvalifikationer

Vi söker dig som har avlagd doktorsexamen inom de samhällsorienterande ämnenas didaktik eller motsvarande eller i ett ämne med hög relevans för de samhällsorienterande ämnenas didaktik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, vilket ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. När vi gör vårt urval bör främst den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan, vilket innebär att vi välkomnar ansökningar även om det gått över tre år.

Starkt meriterande är forskning i de samhällsorienterande ämnenas didaktik och  forskning inriktad mot miljöundervisning inom de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Det är meriterande med lärarutbildning, erfarenhet av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt inriktning utbildningsverksamhet och av erfarenhet av att bidra till forskningsmiljöer. Även undervisningserfarenhet från lärarprogram inklusive handledning, examination, kursutveckling och kursplanering är meriterande. Erfarenhet av kvalitetsarbete och kollegial utveckling är meriterande. Din datorvana är god och du kan kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

Du har förmåga att formulera en tvåårsplan för ett självständigt forskningsprojekt med nära koppling till grund- och/eller gymnasieskolans uppdrag.

Förmåga till samarbete och att skapa en god samarbetsmiljö är av stor betydelse och vi förväntar oss att du tycker om att arbeta med andra och att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Du är initiativrik, självgående, pedagogisk, arbetar strukturerat och effektivt samt har problemlösande analysförmåga. 

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under två år med tillträde enligt överenskommelse. Placering är i Kristianstad på vårt vackra campus med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan nedan tillsammans med forskningsplan, personligt brev, CV, avhandling, länk till publikationer alternativt bifogade publikationer. Ansökan ska utformas i enlighet med högskolans Anvisningar för ansökan vid rekrytering och befordran av disputerade lärare. Här hittar du länk till anvisningarna www.hkr.se/jobb

Sista ansökningsdag är 2022-05-29.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Anvisningar Forskningsplan

(Kopiera och klistra in mallen i ett dokument som du fyller i och bifogar i din ansökan)

Sökande
Här anges den sökandes namn.

Projektets titel
Här anges titel på projektet.

Projektsammanfattning
Ett abstrakt på svenska för projektet som skall kunna läsas fristående, utan hänvisning till projektplan. Ska innehålla bakgrund, syfte, material och metod samt projektets förväntade nytta (max 250 ord, Times New Roman 10 pt).

Forskningsetisk prövning
Till ansökan ska i förekommande fall redogöras för hur forskningsetiska eller andra erforderliga aspekter kommer att hanteras.

Projektplan (max fyra A4-sidor)
Beskrivningen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsprojektet utifrån rubrikerna nedan. Beskrivningen ska omfatta högst 4 sidnumrerade A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Projektplanen kan skrivas på svenska eller engelska.

Projektets namn                         
Namn på projektet.

Syfte och mål
Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront
Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och vetenskapligt nytänkande
Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Preliminära och tidigare resultat
Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat ska du ange det. Ange också om projektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare ­projekt.

Teori och metod
Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.

Tidsplan
Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet och hur projektet kommer att genomföras, inklusive planerad publicering och vetenskapliga konferenser.

Internationellt och nationellt samarbete
Beskriv samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper.

Publicering och forskningsinformation
Ange hur information om projekt och resultat är tänkt att spridas.

Relevans för grundutbildningen                         
Projektets relevans för forskningens anknytning till grundutbildningen.

Dela detta jobb

Logga
Postdoktor i samhällsorienterande ämnenas didaktik inrikt miljöundervisning

Högskolan Kristianstad