pedagogjobb.se

Logo

Oxbacksskolan söker ett vikariat som grundlärare

Ansök nu

Oxbacksskolan söker ett vikariat som grundlärare

En dag på jobbet
På Oxbacksskolan får du möjlighet att jobba med kompetent och engagerad personal i Södertäljes äldsta skolbyggnad. Här möter modern fritidshemspedagogik en historisk miljö. För oss på Oxbacksskolan är det viktigt att vi jobbar tillsammans för elevernas bästa under hela skoldagen. Tillsammans med övriga grundlärare, planerar du för och driver utvecklingsarbetet inom fritidshemmet.
Du ingår i ett arbetslag, ett årslag och i utvecklingsgruppen för fritidshemmet (FRIPP). I arbetslaget samarbetar du med all personal som jobbar i fritidshemmet och där planerar och genomför ni utvecklingsarbete, övergripande mål med verksamheten och gemensamma aktiviteter på eftermiddagstid. I årslaget har du som grundlärare ett extra ansvar att sköta planeringen för fritidshemsaktiviteterna och skolfritidslektionerna. Du samarbetar både med personalen på fritids och med lärarna i det årslag du tillhör.
På Oxbacksskolan har vi utevistelse. Där ska eleverna erbjudas varierade aktiviteter både som är styrda och fria. Alla elever ska ha möjlighet att lyckas på utevistelsen och vår strävan är att det ska vara ett tillfälle för energipåfyllnad, glädje och lek. Under eftermiddagsfritids ska du och ditt årslag erbjuda eleverna aktiviteter som bygger på deras intresse och som kan utveckla deras sociala samspel.

Vem är du? 
Krav:  
- Examen med lärarlegitimation för Grundlärare mot fritidshem.  
- Förtrogen med fritidshemmets styrdokument.  
- Besitta ett engagemang för lek och lärande med fokus på elevernas utveckling och glädje att lära. 

Personliga egenskaper:  
- Lösningsfokuserad och engagerad med hög relationell kompetens.
- Ser vinster med att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och skolledning.

Vi på Oxbacksskolan erbjuder dig  
- Ett kollegialt lärandeforum (FRIPP)
- Nära samarbete med kollegor i årslaget.
- En närvarande skolledning med god kompetens inom EHT.
- Stödstrukturer för elevhälsan inom fritidshemmet.

Södertälje kommun erbjuder dig
- Mentorsprogram om du är nyexaminerad och även mentorskap för dig som är erfaren lärare men ny i Södertälje kommun.
- Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
- Pedagogisk lunch
- Möjlighet till fortbildning och utveckling

Välkommen till oss!  
Oxbacksenheten består av två skolor med två olika adresser. Oxbacksskolan F–3 och Mariekällskolan 4–9. Oxbacksskolan, som ligger i Södertälje centrum, är en F–3 skola med ca 300 elever och 40 personal. Ca 240 av eleverna går på fritids.
Skolans vision är ”Vi lär för livet. Tillsammans lyckas vi!” Om du är intresserad av att vara med och påverka verksamheten på fritidshemmet, om du brinner för idrott och hälsa, om du ser betydelsen av att eleverna möter en trygg och utvecklande verksamhet under hela dagen, både i skolan och på fritidshemmet, då ska du söka den här tjänsten. På Oxbacksskolan kommer du att få möjlighet att utifrån din profession vara med och påverka elevernas glädje, trygghet och lärande. 
Oxbacksskolan ligger nära Södertälje station och det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafik.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster

Dela detta jobb

Logo
Oxbacksskolan söker ett vikariat som grundlärare

Södertälje kommun – Utbildningskontoret