pedagogjobb.se

Logo

Oxbacksenheten söker en speciallärare/specialpedagog!

Ort
Kategorier
Utgår

2021-01-20

Ansök nu

Oxbacksenheten söker en speciallärare/specialpedagog!

En dag på jobbet  
Oxbacksenheten är en treparallellig F–9-skola med fantastiska, vetgiriga och ambitiösa elever. Du kommer att arbeta med åk 4–9 eller enbart ett stadie och undervisa i olika ämnen. Du får en unik chans att tillsammans med andra skickliga pedagoger påverka hur undervisningen kommer att ske på lång sikt. Du kommer att undervisa och stötta elever i deras utbildning.Du kommer arbeta med undervisning för enskilda elever eller elever i grupp samt ansvara för kartläggningar och annan dokumentation. Du är väl förtrogen i ditt arbete med digitala verktyg och du kommer att vara med och utveckla och använda digitala hjälpmedel i lärprocesserna.  Du ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar tillsammans med andra funktioner i syfte att stärka stödet på skolan. Kollegialt lärande är ett pågående arbete i vår verksamhet och bidrar till utveckling för såväl dig, dina kollegor och elever. I tjänsten ingår även dokumentation av åtgärdsprogram, planering, handledning av elever, föräldrasamverkan samt att utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten. Du har fokus på kvaliteten i undervisningen genom återkommande reflektion och analys av pedagogiskt ledarskap samt mål- och resultatstyrning. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns.

Vem är du?  
Krav:  

Oxbacksenheten söker dig som är erfaren, utbildad och legitimerad lärare med lärarlegitimation från lärarhögskolan med påbyggnadsutbildning till specialpedagog/speciallärare. Du är väl förtrogen med skola som organisation och är väl bekant med uppdrag och styrdokument. Du är tydlig, modig och empatisk och vill tillsammans med oss på Oxbacksenheten fortsätta arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet. Du har ett nära samarbete med övriga pedagoger på skolan och kommer att driva arbetet med att utveckla pedagogiska utredningar samt göra pedagogiska bedömningar.Vi söker dig som är specialpedagog/speciallärare. Du har en bred kunskapssyn och positiv elevsyn där du utgår från att elever kan och vill. Goda handledande egenskaper och förmåga att skapa relationer till lärarkollegor, elever och vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter:
Som specialpedagog/speciallärare i Oxbacksenheten möter du upp och arbetar med elever, lärare och medarbetare arbetar du med elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag
handleder och vägleder du - gör du specialpedagogiska kartläggningar och utredningar leder du arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram Du vill väcka nyfikenhet och motivation hos elever, ser och tror på elevers egna förmågor. Vi söker dig som är motiverad till samarbete där utbyte av erfarenheter och kunskaper är fundamentet. Du har inlyssnande förmågor och bygger kunskap i samarbete med andra medarbetare lokalt och i kommunens samarbetsgrupper av olika slag. Ditt arbete har många kontaktytor. Vi söker dig som arbetar på ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt sätt där du i arbetet använder dig av forskningens påvisade framgångsfaktorer samt IKT som pedagogiskt redskap. Du är en viktig del i skolans elevhälsoteam. I nära samarbete med skolledning är du del i skolutvecklingsarbete inom såväl elevhälsan som med skolövergripande specialpedagogiska frågor.Personliga egenskaper:  
Det är viktigt att du är en person som i lika hög grad inspirerar som blir inspirerad av andra, att du är engagerad i det du gör, att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, är stresstålig, tänker flexibelt och har initiativförmåga. Du vågar pröva nya, okonventionella arbetsmetoder, du tänker nytt och kan omsätta dina idéer i praktiken. Och att du, liksom vi, sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och är öppen för flexibla lösningar. Du ska aktivt bidra till skolans utveckling för att skapa en lugn, trivsam och trygg skola för alla.  
- Du är professionell i din yrkesroll  
- Du bidrar i arbetet med ständiga förbättringar  
- Du är en engagerad och motiverad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter 
Vi erbjuder dig  
En tillsvidaretjänst
Utöver kommunens generella medarbetarförmåner får du som lärare ta del av den nya satsningen på lärare i Södertälje kommun. I satsningen ingår bland annat:  
- avsatt tid till ämnesbaserad kompetensutveckling för samtliga grundskollärare  
- möjlighet att söka stipendier  
- möjlighet att söka lokalt forsknings- och utvecklingsbidrag  
- delta i kommunövergripande nätverk för kollegialt lärande  
För att du ska få rätt förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb erbjuder vi dig bland annat:  
- att vara en del av skola som strävar mot att möta alla elever där varje skoldag genomsyras av ett gott lärande och trygghet
- kollegialt lärande i arbetslag och ämneslag
- möjlighet att vara med och utveckla nya arbetsmetoder  
- stödjande och verksamhetsnära skolledning
- pedagogisk lunch  
- friskvårdsbidrag, (3000 kr/år)  
Välkommen till oss!  
Oxbacksenheten är en F–9-skola som ligger i Södertälje där åk f-3 har sina lokaler i en av kommunens äldsta skolor i centrala Södertälje, Bellevuegatan 6–8 och åk 5–9 finns på Mariekällgatan 3. Skolan har ca 700 nyfikna, vetgirig och fantastiska elever där ca 80 anställda arbetar utifrån ett elevcentrerat förhållningssätt.Vår verksamhet genomsyras av en inkluderande undervisningsmiljö som präglas av kognitivt utmanande lärande, där elever och pedagoger utvecklas och utmanas tillsammans. Vi vill att alla elever ska lyckas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Därför är skolgången på Oxbacksenheten en mycket viktig start för varje elevs utveckling. Här ska varje elev känna att man lyckas!
Är du intresserad? Tveka inte att söka jobbet!
Intervjuer sker löpande även under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster

Dela detta jobb

Logo
Oxbacksenheten söker en speciallärare/specialpedagog!

Södertälje kommun – Utbildningskontoret