pedagogjobb.se

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Vi på Östra skolan strävar hela tiden efter att utveckla nya tankar kring pedagogiska arbetssätt.
Vi söker nu dig som vill utvecklas inom ditt yrke som lärare på en inspirerande
arbetsplats där du får vara med och bidra till skolutvecklingen!

Östra skolan är Falu kommuns mest centrala F-6 skola och har 350 elever innevarande läsår. Skolan
ligger mitt i Falun med närhet till Lugnetområdet och har en mycket fin
skolgård. Vi har goda elevresultat, vilket är ett kvitto på systematiskt och
gott pedagogiskt arbete från alla som arbetar på skolan. Tillsammans arbetar vi
för ett gott arbetsklimat vilket leder till en trygg skolgång för de elever som
kommer hit. Vi värdesätter en god dialog med vårdnadshavare.

Klimatet på skolan är öppet och transparent och vi värdesätter tydlig kommunikation. Genom att
systematiskt undersöka, analysera och utvärdera verksamheten skapar vi en
lärande organisation. Vi utgår från att eleven är kompetent och kapabel
att fatta egna beslut och skapar möjlighet att vara delaktig i de gemensamma
besluten och för sitt eget lärande. Vi tycker det är viktigt med ett
inkluderande förhållningssätt och med varierande arbetsformer för att alla
elever, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i
kunskapsutvecklingen.

Skolan är utrustad med en till en Chromebook och vi använder oss av G Suite med digitalt klassrum för
alla elever i åk 1-6. Varje klassrum är utrustad med antingen en Smartboard
eller en kanon för att underlätta den digitala undervisningen.

Arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att bedriva undervisning med elever i nära dialog och samverkan med klasslärare/mentorer samt även med Östra skolans Fritidspedagoger. Tillsammans med dessa verkar du för att Östras elever når så långt som möjligt och att studiero råder i en trivsam och utvecklande lärmiljö. Du kommer att skriva elevomdömen i vårt digitala system Unikum. 

Östra skolans mål inför läsåret 2019/2020 är; När värdegrundsuppdraget sker tillsammans med kunskapsuppdraget förbereder vi eleverna att leva och verka i samhället. 

Mål 1; Utifrån värdegrundsuppdraget: Alla elever ska känna sig trygga på Östra skolan. 

Mål 2; Utifrån kunskapsuppdraget: Full måluppfyllelse i alla ämnen när eleven avslutar årskurs 6 på Östra skolan.

Som anställd på Östra förväntas du fortsätta arbetet mot dessa mål. Mentorskap kommer att ingå i arbetsuppgifterna där du tilldelas elever för att genomföra utvecklingssamtal och löpande kontakt med elev och vårdnadshavare. 

Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet

- lärarutbildning och lärarlegitimation.

- kunskap inom den tidiga läs- och skrivinlärningen

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel, kreativ och mån om att bygga goda relationer. Vi tror att du är en positiv och stabil person som är lösningsfokuserad samt har förmågan att ligga steget före. Eftersom tjänsten innebär täta kontakter med kollegor, ledning, föräldrar och elever läggs också hög vikt vid god kommunikations- och samarbetsförmåga. 

Särskild vikt kommer att läggas på personlig lämplighet

Meriterande kvalifikationer

- erfarenhet av att arbeta som klasslärare för elever i de lägre åldrarna

- erfarenhet av att arbeta med dokumentation i Unikum.

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Kopior på betyg, lärarexamen och lärarlegitimation lämnas till Falu kommun i samband med ansökan. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister.

I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Upplysningar 

Ingrid Stenvall, rektor: 023-826 10 
Sara Moghaddas, biträdande rektor: 023 - 871 77

Fackliga företrädare

Lärarförbundet: Lokalavdelningen exp: 023-106 36, lokalombud Helena Thunström: 070-330 50 41

Lärarnas riksförbund: Hanna Meijer: 023-827 75, 070-517 38 99, lokalombud Marie Forsberg: marie.e.forsberg@falun.se 

Kontaktinformation
Ingrid Stenvall, Rektor

Arbetsplats
Hantverkaregatan 6

791 60 Falun

Logga

Östra skolan söker grundskollärare till årskurs 1-6

Företag Falu kommun
Ort
Utgår

2019-11-30

Ansök nu

Dela detta jobb