pedagogjobb.se

Logo

Organisatorisk arbetslagsledare och förskollärare

Ort
Kategorier
Utgår

2019-10-31

Ansök nu

Organisatorisk arbetslagsledare och förskollärare

En dag på jobbet
Vill du vara med och öppna en ny förskola?
Vill du vara med om detta unika tillfälle att få starta upp en helt ny förskola tillsammans med oss i Centrums förskoleområde.
Vi behöver en organisatorisk arbetslagsledare till Braxens förskola.
Centrums förskoleområde kommer i januari 2020 slå upp portarna för vår nya förskola Braxen. En förskola med 5 avdelningar för 100 barn.

Våra förskolor är i en ständig utvecklingsprocess, det är därför viktigt att du både kan och vill ta ansvar. Som förskollärare ansvarar du för att driva avdelningens och förskolans systematiska kvalitetsarbete. Detta gör du tillsammans med kollegor och utifrån Södertäljes kommunala förskolors verksamhetsidé.

I vår verksamhetsidé har vi tagit ställning för att vi:
– speglar vår verksamhet mot Reggio Emilias filosofi


vilket i sin tur innebär att vårt mål är:
– att förskolan är en demokratisk mötesplats där barnen ska ges möjlighet att påverka samhället och utveckla det medborgarskap de redan har.

Undervisningsmetoderna vi använder oss av är:
– förskolan som en plats för socialisering där lek, glädje, utmaningar och estetiska upplevelser är en förutsättning för lärandet och utvecklandet av barns förmågor och kunnande.

Detta arbete driver du genom att du tillsammans med barn och kollegor följer och utvecklar arbetet med våra dokumentationsverktyg och strukturer. Du sitter med i förskolans ledningsgrupp där en representant från varje avdelning kontinuerligt träffas och driver förskolans pedagogiska och organisatoriska utveckling tillsammans med rektor, biträdande rektor och enhetschef.


Ditt uppdrag som organisatorisk arbetslagledare:
Det innebär att du tillsammans med den pedagogiska arbetslagsledaren leder och driver Braxens verksamhet med ansvar för den organisatoriska delen. Uppdraget leds också tillsammans med förskolans ledningsgrupp utifrån de strukturer och rutiner vi har inom våra förskolor. Du leder APT och andra möten på förskolan tillsammans med den pedagogiska arbetslagsledaren. Du ingår också i Centrums förskolors ledningsgrupp där du är med och driver organisationens organisatoriska utveckling tillsammans med enhetschef. För uppdraget som organisatorisk arbetslagsledare har du viss tid avsatt varje vecka och ett lönetillägg.

Vem är du?
Krav:
Examen med legitimation från lärarhögskolan med inriktning: förskollärare eller lärare mot de yngre åldrarna.


Meriterande:

- Kunskap om Reggio Emilias förhållningssätt till lärande och filosofi
- Kompetens inom normkritisk pedagogik och språkutvecklande arbetsätt
- Fördjupad kunskap kring barns lek
- Kunskap kring 100-språklighet
- Tidigare erfarenhet av att leda utöver som förskollärare.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som med ett stort engagemang för förskolans uppdrag och som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss. Du behöver vara positiv, initiativrik, kunna samarbeta och driva. Du måste tycka om att leda både barn och vuxnas lärande med prestigelöshet.

Vi erbjuder dig
-kompetensutveckling
-reflektionstid 6 h/v.
-generös friskvårdspeng
-tillgång till Tom Tits Experiment
-inneskor
-arbetskläder för utevistelse

Välkommen till oss!
Centrums förskoleområde består av sex förskolor: Telge, Badparken, Vattentornet, Blombacka, Filen och Oxbacken som alla är belägna i central Södertälje. Varje avdelning i vår organisation arbetar projektinriktat utifrån vårt pedagogiska läsår, där vi startar upp året i augusti för att under hösten få fatt i barngruppens projekt/rubrik. Till stöd för detta arbete har vi i organisationen olika strukturer och pedagogiska verktyg som möjliggör det arbetet samt biträdande rektor och rektor som är ute i verksamheten kontinuerligt utifrån ett relationellt ledarskap.

I organisationen finns en "måndagsstruktur" för möten, nätverk, fortbildning och kollegialt lärande. det innebär att alla medarbetare arbetar till 18:00 alla måndagar och att vi inte har några möten på kvällstid.

Våra styrkor är våra väl inarbetade strukturer och pedagogiska verkstyg som säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete. I organisationen finns en pedagogista och en ateljerista anställd samt en rektor med pedagogista utbildning. Centrums förskoleområde har ett funktionellt delat ledarskap där rektor ansvarar för det nationella uppdraget och enhetschefen som ansvarar för det kommunala uppdraget. Detta genomsyrar även hela vår organisation då alla förskolor har en pedagogisk och en organisatorisk arbetslagsledare samt en förskolans ledningsgrupp.

Tycker du att vår organisation låter spännande? Hör av dig. Jag svarar gärna på dina frågor.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Organisatorisk arbetslagsledare och förskollärare

Södertälje kommun – Utbildningskontoret