pedagogjobb.se

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Nybohovsskolan är en F-6 skola med ca 200 elever. 
Skolan ligger inbäddad i grönskan uppe på Nybohovshöjden i Liljeholmen.
Skolan har en fantastisk närmiljö med en stor skolgård, flertal lek- och klätterställningar, en mindre och en större konstgräsplan.
Alla pedagoger arbetar för att utveckla sin digitala kompetens för att möta dagens krav på digital utveckling i skolan. Alla våra elever har tillgång till en personlig Ipad.

Nybohovsskolans
tre hörnstenar är kunskap, samverkan och rörelse. I vårt välorganiserat hälso- främjande och förebyggande arbete är simkunnighet, organiserad rastverksamhet, rörelse, fysiskt aktivitet och aktiv undervisning några av våra betydelsefulla insatser för eleverna att ha en god arbetsmiljö under hela skoldagen.  

https://nybohovsskolan.stockholm.se/ 
https://www.instagram.com/nybohovsskolan/

Kvalifikationer

Vi söker dig som kan undervisa i slöjd (trä och metall) 40-50%.
Du ska vara förtrogen med läroplan, skolans styrdokument, formativ bedömning och kollegialt arbetssätt.
Du ska ha kompetens i att använda digitala verktyg i undervisningen samt ha kunskap om skolans krav och förväntningar på digitalisering. 
Vi vill att du ska ha ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till din egen undervisning och vara öppen för att dela med dig av dina kunskaper i verksamheten. 

Du ska vara flexibel, ha god samarbetsförmåga och initiativrik och alltid ha fokus på elevens kunskapsutveckling, trygghet och studiero.
Du är en tydlig ledare, ansvarstagande och strukturerad. Vi vill att du kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med elever, kollegor och föräldrar.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.


Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Nybohovsskolan söker slöjdlärare (trä och metall) 40-50%

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-27

Ansök nu

Dela detta jobb