pedagogjobb.se

Nybohovsskolan söker fritidspedagog/lärare i fritidshem med ledaregenskaper

Ort
Utgår

2021-04-21

Ansök nu

Nybohovsskolan söker fritidspedagog/lärare i fritidshem med ledaregenskaper

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande

Arbetsplatsbeskrivning
Nybohovsskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever och ligger uppe på Nybohovshöjden i en växande del av Liljeholmen. Skolan omringas av skog och ger optimala möjligheter för uteverksamhet. Skolan har en fantastisk närmiljö med en stor skolgård, flertal lek- och klätterställningar.
Vår skolmiljö präglas av lärande, kreativa uttryck, delaktighet och elevinflytande.

Skolans organisation består av fem arbetslag idag; Jorden F och årskurs 2, Månen årskurs 1 och 3, Stjärnan årskurs 4-6, elevhälsoarbetslag och skolservice. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.
Vi använder Skolplattformen som vår interna och externa kommunikationskanal mellan elever, personal och vårdnadshavare.

Gå gärna in på vår hemsida och Instagram för mer information om vår verksamhet:

https://nybohovsskolan.stockholm.se/

https://www.instagram.com/nybohovsskolan/

Arbetsbeskrivning
Arbete på fritidshemmet som fritidspedagog/lärare i fritidshem och samverka med ansvarig undervisande lärare.
Organisera, strukturera samt bidra till samverkan och utveckling av fritidshemmet och i undervisningen i syfte att stärka elevernas lärande och sociala utveckling.
Organisationen ger stora möjligheter för att utvecklas som ledare i skolan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog.

Du har erfarenhet av att leda personalgrupper, driva projekt, kunskap om och stor vana att använda digitala verktyg.

Du har kompetens i att arbeta för att stimulera elevernas utveckling och lärande under hela dagen.
Du har erfarenhet och kompetens i att använda digitala verktyg samt ha kunskap om skolans krav och förväntningar på digitalisering och digitalt lärande.
Du ska ha ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till din egen undervisning och vara öppen för att dela med dig av dina kunskaper i verksamheten.

Du ska vara flexibel, ha god samarbetsförmåga, initiativrik och alltid ha fokus på elevens lärande, kunskapsutveckling, trygghet, inflytande och studiero.
Du är en tydlig ledare, ansvarstagande och strukturerad.
Vi vill att du kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, ha ett gott bemötande och vara respektfull i varje möte med elever, kollegor och föräldrar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.

Välkommen in med din ansökan!

Dela detta jobb

Nybohovsskolan söker fritidspedagog/lärare i fritidshem med ledaregenskaper

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen