pedagogjobb.se

En dag på jobbet
Som pedagog på Eneskolan i årskurs 6 ingår man i ett arbetslag som ansvarar för 4 klasser om cirka 90 elever. I denna tjänst undervisar man inte i någon annan årskurs. Man har en undervisningstid på max 1080 minuter och delar på mentorskapet med sina kollegor. Arbetslaget har fokus på kollegialt samarbete, har stort engagemang och elevernas bästa som prioritet.
Lektionerna är heliga och kärnuppdraget prioriteras av skolledningen. Lärare ska planera, genomföra och utvärdera och gärna tillsammans med en kollega. Du ansvarar för utbildningen i NO-ämnena inklusive teknik och undervisar en av de 4 klasserna i matematik. Skolledningen är verksamhetsnära och följer upp resultat och gör regelbundna avstämningar gällande elevernas utveckling och det kollegialarbetet.
Vem är du?   
Du är legitimerad lärare och behörig i matematik och 2 eller flera av NO-ämnena.  Du har ett medvetet och engagerat pedagogiskt ledarskap och planerar undervisningen utifrån elevernas behov både individuellt och i grupp. Eleverna är delaktiga i planering och undervisning. Du har insikt och erfarenhet i vikten av att ha god relation och dialog med vårdnadshavare för elevernas utveckling.

Krav: 
- Examen med lärarlegitimation från lärarhögskolan

Meriterande:
Insatt i digitaliseringen

Personliga egenskaper:
- du har god kommunikationsförmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift    
- du är en naturlig ledare som samspelar med elever, föräldrar och kollegiet    
- du är en engagerad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter    

Vi erbjuder dig 
- kollegor med lärarlegitimation.    
- kollegialt lärande i arbetslag och ämneslag    
- trevlig och positiv arbetsmiljö    
- stödjande och verksamhetsnära ledning    
- friskvårdsbidrag    
- pedagogisk lunch till ett subventionerat pris    

I Södertälje kommun har vi ett väl utbyggt och strukturerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom skola och förskola. På kommunnivå och här på Eneskolan arbetar vi systematiskt för ökad kvalité i undervisningen med goda skolresultat, en trevlig och trivsam arbetsmiljö, goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag.    

Välkommen till oss! 
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 530 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare och 94 % av personalen är legitimerad.
Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, åk f–5, åk 6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7,8,9 har varje årskurs en stormentor. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 4 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.    
På skolans finns 2 studiegårdar med en behörig lärare som ansvarar för några av våra elever som har behov av ett mindre sammanhang hela sin skoldag eller del av skoldagen. Vi har också en klass med 10 elever i en extern lokal som har viss undervisningstid på Eneskolan företrädesvis i de praktiska ämnena.    
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sin egen undervisning. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål. I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen.    
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.    
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och vår målsättning är att anställningen senast ska påbörjas i augusti 2020,

Logo

NO- / Ma-lärare Eneskolan årskurs 6

Ansök nu

Dela detta jobb