pedagogjobb.se

Närvarostrateg till utbildningsförvaltningen

Företag Växjö kommun
Ort
Kategorier
Utgår

2021-08-22

Ansök nu

Närvarostrateg till utbildningsförvaltningen

Om tjänsten
Närvarostrategens uppdrag riktas till barn och elever i åldrarna 1-20 år med initialt fokus på elever i grundskolans verksamheter.  Befattningen ska verka för att minska frånvaro för Växjös barn och elever och öka förutsättningarna för effektivt arbete för närvaro.

Tjänsten ska bidra till att öka kunskapen om skolnärvarons betydelse för elevernas psykiska hälsa och resultat, i samverkan med såväl interna som externa aktörer. Tjänsten har en tydlig förankring i huvudmannens systematiska uppföljnings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med enheten för ledningsstöd, uppföljning och analys. I arbetet ska en tydlig systematik tas fram som säkerställer en likvärdighet inom kommunen avseende uppföljning, analys och struktur för proaktivt närvarofrämjande arbete och insatser vid frånvaro. 

Att identifiera och införa, samt kompetensutveckla medarbetare i, forskningsbaserade metoder blir en viktig del i arbetet. Du förväntas ge rektorer och skolor stöd i arbetet med de utmaningar som frånvaro på olika nivåer innebär. 

Mer konkret innebär arbete följande: 
•    Att genomföra kartläggningsarbete; nuläge, analys och uppföljning 
•    Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende närvaro och frånvaroproblematik 
•    Att vara samordnande och samverkande funktion och utveckla samverkansstrukturer internt och externt 
•    Att genomföra utbildnings- och informationsinsatser till enheter 
•    Att ge stöd och handledning till verksamheter i deras främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. 
•    Att ta fram metodstöd och bidra till metodutveckling

Din profil
Vi söker dig med relevant högskoleexamen, gärna med inriktning mot pedagogik, socialt arbete, elevhälsovård eller annan utbildning som vi bedömer som relevant för uppdraget. Du kommer att anställas inom ramen för din profession med ett riktat uppdrag som närvarostrateg. 

Du ska ha god kännedom om skolväsendet och erfarenhet av arbete kring närvaro/frånvaro. Erfarenhet av skolsocialt arbete, utredningsarbete och att självständigt driva utveckling är meriterande. Meriterande är även att ha arbetat med grupper, handledning och/eller kompetensutveckling. 

God kommunikativ och analytisk förmåga samt mycket god förmåga att inhämta, analysera och bearbeta komplex information behövs i uppdraget. Du är bra på att samarbeta och att skapa öppna och förtroendefulla relationer. Att vara flexibel, trygg i dig själv, initiativrik och att självständigt kunna planera och prioritera arbete är avgörande. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga. God dator- och systemvana samt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift krävs, du kommer jobba i system som SAITS, IST-analys, DF-respons och Stratsys.  

Vill du också arbeta i en framgångsrik förvaltning där ditt uppdrag är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Enheten för centrala barn- och elevhälsan ingår i utbildningsförvaltningens resurscentrum och får ny organisation från och med 2022. Enheten kommer att organisera flera av elevhälsans professioner och ledas av biträdande enhetschefer och enhetschef. Organisationen kommer att fastställas under höstterminen 2021.  Ett av uppdragen för barn- och elevhälsan är att stödja enheterna kring närvaro och insatser vid frånvaro. Det är utifrån detta uppdrag som tjänsten utannonseras. Under hösten ska strukturer för vårt närvaroarbete att tas fram, du kommer att vara en viktig del i det arbetet. Du kommer organisatoriskt att tillhöra centrala barn- och elevhälsan och rapportera till enhetschef för barn- och elevhälsan. 

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Närvarostrateg till utbildningsförvaltningen

Växjö kommun