pedagogjobb.se

logo

Musiklärare Hjortsjöskolan åk 7-9

Ort
Utgår

2021-08-12

Ansök nu

Musiklärare Hjortsjöskolan åk 7-9

Om arbetsplatsen

Hjortsjöskolan 7-9 ligger centralt i Vaggeryd och har cirka 300 elever. Skolan arbetar efter en vision där trygghet och kunskaper är viktiga grundpelare och där arbetslaget ses som en gemensam resurs i ett tydligt lagarbete. Skolan arbetar även efter en pedagogisk plattform där kollegialt lärande är ett väsentligt inslag för det gemensamma lärandet, där alla lärare får handledning av kollegor. Elevhälsan på skolan arbetar regelbundet direkt med hela arbetslaget.
Skolan har fokus på ett språkutvecklande arbetssätt där alla lärare har i uppdrag att utveckla elevernas språkliga förmåga. Bedömning och betygsättning sker i samverkan med ämneskollegor. Skolan erbjuder spännande och lärande utmaningar och framför allt en härlig personalanda där arbetsglädje, trivsel och samverkan står högt i kurs.

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar förskolor, grundskolor samt Fenix kultur och kunskapscentrum som innefattar gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn/elev kunskaper och framtidstro som kan följa dem genom livet.

Arbetsuppgifter

Hjortsjöskolan 7-9 söker en lärare för undervisning i ämnet musik i årskurs 7-9, några grupper i år 4-6 samt mentorskap i en klass. På Hjortsjöskolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du kommer att ingå i ett ämnesteam för estetiska ämnen där du samverkar med dina kollegor i planering och bedömning. Vi har också ett kommunövergripande arbete inom ÄDK (Ämnesdidaktiskt kollegium) där vi arbetar med att utveckla undervisningen i det vardagliga arbetet. Du kommer också ingå i ett arbetslag för den årskurs du kommer att vara mentor för.

Du som söker har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt arbetslag.

Vi arbetar för att alla barn ska känna ansvar, visa respekt och hänsyn för människor och miljö. Vi arbetar för att erbjuda en meningsfull verksamhet från att eleven kommer på morgonen till att eleven går hem. Vi har också ett tydligt fokus på språkinlärning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarexamen och är behörig för undervisning i musik. Om du också har en annan ämnesbehörighet utöver detta ses det som meriterande. Erfarenhet av undervisning och bedömning i årskurs 7-9 är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och kan samverka med dina kollegor i planering och bedömning. Du är aktiv i kollegialt lärande där observation och handledning av kollegor är ett naturligt inslag.
Du är en tydlig och engagerad ledare i klassrummet och kan skapa ett tryggt klassrumsklimat. Du har förmågan att kunna bygga goda relationer med och mellan våra elever utifrån skolans värdegrundsarbete. Du brinner för att förmedla kunskaper till eleverna samtidigt som du har stor förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov.

Dela detta jobb

logo
Musiklärare Hjortsjöskolan åk 7-9

Vaggeryds kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen