pedagogjobb.se

 

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Lugnets skola har totalt ca 920 elever i grundskolan åk F-6, fördelade på tre adresser. Skolan har växt underifrån, dvs vi har alltid tagit in förskoleklasser och vår äldsta årskurs är elever födda 2006. Under sommaren kommer en flytt att ske och skolan kommer att bli samlad till en adress.

Medarbetarnas utbildningsnivå är hög och Lugnet har på lärarsidan endast behöriga lärare. På fritidshemmen tjänstgör fritidspedagoger, lärare i fritidshem, förskollärare, fritidsledare samt barnskötare, samtliga på heltidstjänster. Utöver pedagogisk personal arbetar på Lugnet även bibliotekarie, skolkökspersonal, städare, vaktmästare, administrativ chef, skolsekreterare, skolassistent, IT-samordnare, kuratorer samt skolsköterska. Skolans ledningsgrupp består av en rektor och tre biträdande rektorer. Vi är totalt ca 150 personer som arbetar här.

Vi har inte traditionella klasser på vår skola, utan vi grupperar barnen i hemvister med ca 60 barn i varje hemvist.

Vår skola ligger på gränsen mellan storstad och oändlig natur. På Lugnets skola undervisar vi lika mycket inomhus som utomhus i alla ämnen.


Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en mellanstadielärare till Lugnets skola. Vi arbetar med ämneslärarsystem inom hemvisterna och det finns därför möjlighet att kombinera ämnena på olika sätt. Du kommer arbeta i arbetslag och ha sedvanliga arbetsuppgifter som lärare. Du kommer att ha mentorsansvar och nära samverkan med fritidspersonal.

 
Kvalifikationer

Lärarlegitimation

Vara väl förtrogen med läroplanen, IT och bedömningsarbete.

Övrigt

Mellanstadielärare till Lugnets skola

Ansök nu

Dela detta jobb