pedagogjobb.se

Mariehällsskolan söker speclärare/specpedagoger

Ansök nu

Mariehällsskolan söker speclärare/specpedagoger

Vi söker två specialpedagoger/speciallärare till vårt elevhälsoteam  

Mariehällsskolan 
Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma. Skolan har idag ca. 600 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är mycket engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande. 
Vi söker dig som vet alla elever kan lära och som är nyfiken och uthållig i att utveckla metoder att tillsammans med kollegorna nå alla elever. 
Elevernas kunskapsutveckling står i centrum hos oss och du behöver därför både vara lyhörd och flexibel. Vi brinner för skolutveckling och söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna utveckla vår fina skola. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). Vi erbjuder också stora möjligheter till att bidra till vår utveckling av elevhälsoarbetet. 

Arbetsbeskrivning 
I uppdraget som specialpedagog/-lärare ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse.  Du kommer att ingå i EHT som består av fem specialpedagoger/-lärare, en skolkurator och en skolsköterska. EHT leds av rektor tillsammans med EHTs utvecklingsledare som är förstelärare i specialpedagogik. Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever. 
Vi har en långsiktig plan för vårt elevhälsoarbete där insatser på organisationsnivå, kollegialt lärande och individuellt stöd ingår.  Vi har bedrivit ett intensivt och positivt utvecklingsarbete där EHT burit en nyckelroll. De senaste tre åren har skolans kompetensutveckling riktats mot Tillgänglig lärmiljö. Skolans lärare har under EHTs ledning genomgått SPSMs kompetensutbildning samt Skolverkets Specialpedagogik för lärande: Lärmiljö och Digitala verktyg. Hos oss möter du kollegor som aktivt arbetar med förbättringar och kvalitet i professionellt kollegialt lärande.

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är en erfaren grundskollärare med en påbyggnadsutbildning till speciallärare eller specialpedagog.  Till vårt mellanstadium söker vi dig som har inriktningen svenska, gärna med kompetens i svenska som andraspråk. Till vårt lågstadium söker vi dig som har antingen inriktningen matematik eller svenska.  
Du har erfarenhet av komplicerade inlärningssituationer samt att ge råd, stöd och vägledning till skolans lärare och pedagoger.  Ditt arbete kännetecknas av systematik genom att du arbetar strukturerat mot mål och resultat. Du kan synliggöra och beskriva grundläggande delar i exempelvis läs- eller skrivprocessen och visa på alternativa vägar mot elevens mål. Du ser möjligheter i hur digitala arbetssätt kan stödja uppföljning och lärande. Du är driven och självgående och ser elevers och kollegors potential.  Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du vill ha ett nära och tvärprofessionellt samarbete med dina kollegor. 

Vi erbjuder dig 
Utvecklingsorienterad arbetsplats där vi aktivt arbetar med förbättringar och kvalitet 
Stor möjlighet att bidra till skolans utveckling 
Kollegialt lärande och samarbete i arbetslaget EHT 
Friskvård 

Dela detta jobb

Mariehällsskolan söker speclärare/specpedagoger

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen