pedagogjobb.se

Lärare till regional särskild undervisningsgrupp

Ort
Utgår

2021-04-16

Ansök nu

Lärare till regional särskild undervisningsgrupp

Vill du vara med och bygga upp en unik verksamhet för elever med särskilda behov i årskurs 6-9? Då är det här ett uppdrag för dig!

Arbetsplatsbeskrivning
Under höstterminen 2021 kommer en stadsdelsgemensam särskild undervisningsgrupp för elever i omfattande behov av särskilt stöd att startas. Verksamheten drivs i avskilda lokaler som ligger på gångavstånd till Spånga grundskola. Rektor på Spånga grundskola är närmaste chef för personalen. Åtta grundskolor i stadsdelen har tillgång till att placera elever i den särskilda undervisningsgruppen som tar emot 10 elever. Verksamheten drivs i nära samverkan med stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att arbeta tillsammans med en speciallärare, lärarassistent och socionom. I rollen som lärare ska du bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat planera och genomföra undervisning som anpassas efter varje enskild elevs behov och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa.

Kvalifikationer
Erfarenhet

Vi ser gärna att du har arbetat minst 2 år i en verksamhet som riktas till elever med särskilda behov.

Annan meriterande erfarenhet

- har bred ämnesbehörighet.
- har utbildning eller kunskap inom neuropsykiatriska funktionsvariationer
- tidigare ha arbetat i en särskild undervisningsgrupp.

Kunskaper

Du ska:
- ha kunskap om att bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
- ha god kännedom om särskilt stöd
- ha god förmåga i att kommunicera i såväl tal som skrift
- ha god kunskap om pedagogiska arbetsmetoder som kan anpassas efter elever med särskilda behov

Som person ser vi att du:
- är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
- kan hantera explosiva beteenden hos elever på ett konstruktivt sätt
- är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer
- har god samarbetsförmåga och ser teamet som en tillgång
-lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Kontakt
Christine Akalla, rektor
christine.akalla@edu.stockholm.se
08-508 413 07

Soma Amin, projektledare
soma.amin@edu.Stockholm.se
08-508 33 693

Dela detta jobb

Lärare till regional särskild undervisningsgrupp

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen