pedagogjobb.se

Logo

Lärare till åk 4 på Stålhamraskolan

Ansök nu

Lärare till åk 4 på Stålhamraskolan

En dag på jobbet  
Vi söker nu en lärare på mellanstadiet för åk 4. Som lärare på mellanstadiet på Stålhamraskolan kommer du att ha ett klassansvar och ingå i ett nära samarbete med arbetslaget för 4–6. Du och övriga pedagoger planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans. Du jobbar som en i arbetslaget och det innebär att din kompetens kan komma så många elever som möjligt tillgodo.  
 
I vår verksamhet har vi förstelärare och arbetslagsledare som stöttar och coachar kollegiet. Du kommer att ingå i ett arbetslag som träffas regelbundet. I arbetslaget arbetar vi kontinuerligt med vårt systematiska kvalitetsarbete, det kollegiala lärandet och kvalitet i undervisningen.  
Vi använder oss utav Lärplattformen (PingPong) som digital kommunikations- och dokumentationsverktyg.  
På skolan har vi ett elevhälsoteam som träffas en gång i veckan där speciallärarna leder elevhälsoarbetet i arbetslagen.  
 
Vem är du?  
Krav:  
Du är utbildad lärare med legitimation och har erfarenhet av att undervisa i åk 4–6.  
 
Du är väl förtrogen med skola som organisation och är väl orienterad med uppdrag och styrdokument. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet. Du är även väl förtrogen med att jobba i digitala lärmiljöer.  
 
Du bedriver undervisning på ett inspirerande, engagerat och engagerande sätt och leder eleverna på ett tryggt och moget vis. Vårt gemensamma mål är att lägga grunden för elevernas fortsatta lust att lära, nyfikenhet och vilja att utvecklas genom hela livet. Du har fokus på kvalitet i undervisningen genom återkommande reflektioner och analys av pedagogiskt ledarskap samt mål- och resultatstyrning.  
 
Du är flexibel och har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetsteam, skolans elevhälsoteam samt skolledningen. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en god arbetsmiljö och att du, liksom vi, sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och kan jobba för flexibla lösningar. Du ska aktivt bidra till skolans utveckling för att skapa en lugn, trivsam och trygg skola för alla.   
 
Personliga egenskaper:  
Det är viktigt att du är en person som i lika hög grad inspirerar som blir inspirerad av andra, att du är engagerad i det du gör, att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, är stresstålig, tänker flexibelt och har initiativförmåga. Du vågar pröva nya, okonventionella arbetsmetoder, du tänker nytt och kan omsätta dina idéer i praktiken. Vi vill gärna att du skriver några rader om ditt pedagogiska tänk.  
  
Vi erbjuder dig  
Vi erbjuder dig en tjänst som mellanstadielärare tillsvidare på Stålhamraskolan  
Kommunen erbjuder dig som anställd 3.000kr/år i friskvårdsbidrag. Du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad. I Södertälje kommun har du möjlighet att ansöka om semesterväxling och på så vis erhålla ytterligare semesterdagar. Se mer på hemsidan.  
Utöver detta har vi ett väl utbyggt kollegialt lärande med nätverk för olika yrkeskategorier där vi systematiskt, metodiskt och forskningsbaserat kontinuerligt jobbar med att öka kvaliteten i undervisningen.   
 
Välkommen till oss!  
Södertälje är en kommun som satsar mycket stort på skolan och barnen kommer alltid som priorietet ett. Därför finns det goda karriärmöjligheter för dig som väljer att jobba hos oss. Här finns mod att flytta gränser genom nya innovativa metoder. Södertälje kommuns kuratorsnätverk erbjuder alla våra skolkuratorer tillfälle till regelbunden kompetensutveckling och kollegial samverkan. Att arbeta inom skolan i Södertälje är att arbeta inom en av Sveriges mest spännande skolkommuner. Vill du vara med och fortsätta utvecklingen av vårt arbete? Utifrån forskning och beprövad erfarenhet bedriver vi arbetet framåt och du blir en av dem som ständigt behöver vara påläst om vad den senaste skolforskningen säger.  
 
Stålhamraskolan är en Södertälje kommuns 19 grundskolor och är en F–6-skola som består av tvåparallelliga klasser samt Grundsärskola 1–6, med totalt cirka 400 elever. Skolans verksamhetsidé är "Synligt lärande med ord och bild".  
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Lärare till åk 4 på Stålhamraskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret