pedagogjobb.se

Lärare specialpedagogik

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Wisbygymnasiet har ca 1500 elever och ungefär 185 anställda varav runt 170 är lärare. Vi erbjuder 16 nationella program, fem introduktionsprogram och ett riksrekryterande program. Wisbygymnasiets mål är att vara en attraktiv arbetsplats där eleverna ges förutsättningar att utvecklas till kreativa, välmående och välrustade individer.

På Wisbygymnasiet ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Lärarna ska vara lyhörda för varje elev förutsättningar och behov samt ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

På Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra elever når examensmålen. Vi sätter laget framför jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer.

Våra lärare arbetar i ämnesarbetslag och Wisbygymnasiets vision är:

  • Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället

  • Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö

  • Vi är platsen för både bildning och utbildning

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa och vara mentor för en mindre grupp elever där eleverna har behov av individualisering och anpassningar. Eleverna behöver en tydlig och väl strukturerad undervisning samtidigt som det behövs flexibla lösningar på individnivå. Du kommer att få möjligheten att vara med och utforma och utveckla undervisningen tillsammans med fler lärare.

Du ingår i ett arbetslag dit fler undervisningsgrupper är knutna och det finns möjlighet till kollegialt samarbete och utbyte.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom specialpedagogik och/eller erfarenhet av att jobba med elever inom autismspektrumtillstånd.

Du är trygg med att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är tydlig och strukturerad som lärare, samt är skicklig på att utvärdera och följa upp ditt arbete.

Din personliga lämplighet är viktig för tjänsten och det innebär att du har en god förmåga att skapa relationer, har god samarbetsförmåga och är engagerad i ditt arbete. Du är flexibel och arbetar för att göra skolan tillgänglig för alla elever.

Om Region Gotland
Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt
Luis Barnes
Biträdande rektor
0737-65 83 93
Fackliga representanter
Cecilia Westberg Bladh
Lärarnas Riksförbund
0704-476944
Håkan Myhrbäck
Lärarförbundet
0708-249632

Dela detta jobb

Lärare specialpedagogik

Region Gotland