pedagogjobb.se

Logo

Lärare mot fritidshem till Eneskolan i Järna

Ansök nu

Lärare mot fritidshem till Eneskolan i Järna

En dag på jobbet
Du kommer vara delaktig i att driva arbetet på Eneskolans fritidshem tillsammans med fritidsansvarig lärare. Du ansvarar tillsammans med kollegor för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Beroende på din kompetens kommer du att få arbete inom skolverksamheten under förmiddagen för att stärka upp behovet under skoltiden.
 
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad mot fritidshem och skola eller erfaren förskolelärare. Du är en tydlig och en driftig lärare och väl förtrogen med lgr 11 och dess uppdrag. Du ser dokumentation som en del av din vardag för att kvalitetssäkra verksamheten. Du har förmåga att möta elevernas olika behov av trygghet och utveckling med hjälp av planerade och utmanande aktiviteter förankrade utifrån läroplanen. Du har ett positivt förhållningssätt och ser samarbete med kollegor som en naturlig del av ditt arbete. Du har förmåga att se elever som är i behov av särskilt stöd och anpassa undervisningen efter elevernas behov. 
Krav: lärarlegitimation mot fritidshem, skola eller förskolelärare.
 
Personliga egenskaper  :
Du har en hög ambitionsnivå och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du är också målinriktad som person.
 
Vi erbjuder dig  
- Många skratt med kompetenta kollegor som ställer upp för varandra. 
- Generöst friskvårdsbidrag.  
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris. 
 
Välkommen till oss! 

En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 500 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare.  
Skolan är indelad i fyra arbetslag om 8–10 lärare, F–6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sitt eget lärande.. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål.  I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen. 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Lärare mot fritidshem till Eneskolan i Järna

Södertälje kommun – Utbildningskontoret