pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Verksamheten omfattar cirka 500 elever. Skolans profiler år 7-9 är basket, idrott, musik samt bild&form.

Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Vår gemensamt framtagna vision "Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar sig dit", ger oss alla på skolan en riktning för våra gemensamma mål, utmaningar och ansträngningar. Våra formulerade målbilder visar på förhållningssätt och kvaliteter som vi alla på skolan ska eftersträva för att skapa en trygg skola med goda lärmiljöer och höga skolresultat. Systematiskt kollegialt lärande i olika ämnesinriktade lärgrupper sker i Hökarängsskolan på veckokonferenser och kompetensutvecklingsdagar. Arbetet med IT-pedagogiska verktyg är i utveckling.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten som lärare mot fritidshem/fritidspedagog arbetar du med undervisningen på Hökarängsskolans fritidshem åk F-3 samt samarbetar med andra lärare för att eleverna ska nå kunskapskraven. Tillsammans med arbetslaget planerar du för årskursens aktiviteter på fritidshemmet utifrån fritidshemmets styrdokument. Du kommer att ingå i ett arbetslaget runt årskursen och bidratill elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt under hela elevens skoldag. Du kommer att bidra med utvecklingsarbetet av Hökarängsskolans fritidshem tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet.

Kvalifikationer

Vi söker en lärare mot fritidshem/fritidspedagog som är engagerad, idérik och som vill vara med och utveckla fritidshemsverksamheten på vår skola. Du ska vara väl insatt i fritidshemmets styrdokument och kunna arbeta självständigt och i grupp!

Lärare mot fritidshem/fritidspedagog

Ort
Utgår

2019-03-21

Ansök nu

Dela detta jobb