pedagogjobb.se

Logga

Lärare i trä- och metallslöjd till Turebergsskolan

Ansök nu

Lärare i trä- och metallslöjd till Turebergsskolan

Turebergsskolan söker nu en engagerad och legitimerad lärare i trä- och metallslöjd för undervisning i åk 3-9. I ditt uppdrag ingår planering, undervisning och bedömning. Du bidrar till utveckling en av den pedagogiska verksamheten i enlighet med styrdokument och skolans åtaganden. Du arbetar också för en god lärmiljö och finner strategier för att nå och stärka varje elev i sin kunskaps- och personliga utveckling. I ditt uppdrag hos oss på Turebergsskolan deltar du även aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och kollektiva lärande både med lärarkollegor och övrig personal på skolan.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad grundskollärare med behörighet i trä- och metallslöjd. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har god insikt och kunskap om skolans styrdokument och använder dessa i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att inspirera eleverna till kreativitet och bidrar till ett lustfyllt lärande i ditt ämne.

Du har en god didaktisk förmåga, kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö. Du har ett gott bemötande, ett inkluderande och positivt förhållningssätt till alla elever och kan anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov så att varje elev kan nå så långt det är möjligt.

Du har förmåga att skapa hållbara relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi värdesätter engagemang, ansvar och ett professionellt förhållningssätt i uppdraget hos våra medarbetare.

Vi vill att du är legitimerad lärare i trä- och metallslöjd och du bör ha erfarenhet av att arbeta med som slöjdlärare.

Vi erbjuder

I Sollentuna kommun arbetar lärare och elever med Googles plattform, som bland annat består av Google Drive vilket möjliggör ett organiserat digitalt lärande mellan elever och kollegor. Alla lärare och elever har tillgång till en egen dator.

Sollentuna satsar mycket på kollegiala samtal och arbetar strukturerat och systematiskt med detta inte bara inom skolorna utan också på nätverksträffar för ämneslärare i slöjdämnet, Lokala Utvecklings Centrum, som anordnas vid 5 tillfällen per läsår.

Vi kommunicerar arbetsområden och bedömning till eleverna via Infomentor.

Det är viktigt att du ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som en naturlig del av ditt arbete och du kan skapa en engagerande och tillgänglig lärmiljö utifrån ett tydligt och lågaffektivt ledarskap. Du har en undervisning som är tydlig och strukturerad utifrån Lgr 11.

Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du har höga förväntningar på eleverna och du har en förmåga att möta olika elevers behov för att kunna stötta dem i deras utveckling.

Du är prestigelös och lösningsfokuserad, en tydlig ledare i klassrummet och du förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans.

Vi arbetar enligt UDL och tillgänglighet.

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Turebergsskolan är en skola som ligger centralt nära Sollentuna centrum. På skolan går det idag cirka 270 elever i årskurserna F-9 samt RN-enheten. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Turebergsskolan är en mångkulturell skola med mycket goda studieresultat. Det råder en mycket positiv anda och stor delakultur på skolan.

Skolans ledord är:

Tillsammans i samverkan och med samsyn tillgängliggöra vår skola för alla som verkar här. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!

Utveckling av varje unik individ just nu och varje dag genom utbildningens olika delar. Just nu och framåt! 

Resultat inom  skolans alla områden genom tydliga mål, högt ställda förväntningar och nyfikenhet. Anta utmaningen!

Engagemang  och ansvar i det dagliga skolarbetet både för vår miljö och för alla oss som finns omkring dig. Gemensamt engagemang och personligt ansvar!

Självkännedom genom att utveckla och lära känna sin egen förmåga för att få verktyg till kommande livsval. Förverkliga din framtid!  Skolan leds av rektor och biträdande rektorer.

Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går där. Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoarbete och processerna stöttas även av förstelärare, specialpedagogisk personal.

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Dela detta jobb

Logga
Lärare i trä- och metallslöjd till Turebergsskolan

Sollentuna kommun - Utbildningskontoret