pedagogjobb.se

Lärare i musik åk 4-9 till Västra Berga skola

Ort
Utgår

2019-10-31

Ansök nu

Lärare i musik åk 4-9 till Västra Berga skola

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Vi på Västra Berga skola ser oss tillhöra ett globalt sammanhang där vår verksamhet präglas av allas lika värde. Med tillgänglig lärmiljö, demokratiskt förhållningssätt och samhörighet skapar vi förutsättningar för ett hållbart lärande. Detta kännetecknas av elevernas lust att lära som vi skapar genom delaktighet, höga förväntningar och ett tydligt sammanhang. På Västra Berga anser vi att kommunikation är en förutsättning för tillgänglig lärmiljö, likvärdig utbildning och social gemenskap. Eleverna utvecklar sin egenart i ett kommunikativt sammanhang. Kommunikation är därför inte bara ett medel utan ett mål för verksamheten. Västra Berga skola ligger på gångavstånd från Maria Station och stadsbussen stannar strax utanför skolan.

Vi har en ny skolbyggnad som vi har flyttar in till detta läsår, här finns bl.a bibliotek, bildsal, musiksal, hemkunskapssal, café och matsal.

ARBETSUPPGIFTER
Söker du nya utmaningar och vill arbeta på en skola där alla får vara med och påverka och där man utvecklas och lär av varandra?

Västra Berga söker nu en lärare i musik till våra härliga elever på mellan och högstadiet på grundsärskolan och grundskolan. Som pedagog ska du genomföra planeringar, undervisning, utvärdering, pedagogisk dokumentation, mentorskap, kontakt med vårdnadshavare och samarbeta med arbetslag och andra. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev. I vår nya fina musiksal finns det som behövs till en skapande process.

Här välkomnas du till en arbetsplats med god stämning, där man får lov att utgå från sig själv som pedagog och där man värnar om allas lika värde.

Din undervisning tar utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter samtidigt som du kontinuerligt utmanar eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäcker. Du erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och tillgängliga lärmiljöer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnet musik för åk 4-9. Har du även behörighet i fler ämnen ses det som starkt meriterande. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete, inklusive pedagogisk dokumentation.

Vi förväntar oss att du är en person som vill och vågar ta egna initiativ. Du ser relationsbyggande som en viktig väg till framgång och du tror att alla människor kan utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Som person är du lagspelare med positiv syn på din omgivning och har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Du är en engagerad pedagog som skapar de rätta förutsättningarna för eleverna att komma långt i sin utveckling. Det är en självklarhet för dig att följa forskning och utveckling och föra det in i verksamheten.

Med vilja och entusiasm vill du utveckla såväl arbetslaget som verksamheten. Du har ett relationsskapande ledarskap vilket gör att du lätt skapar trygghet, förtroende och goda relationer. Som ledare strävar du efter en god och öppen kommunikation som grund för verksamhetens framgång och positiv utveckling. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du känner dig trygg i användning av digitala verktyg i ditt arbete.

Är det dig vi har beskrivit? Ansök direkt då vi tillämpar löpande urval.

Dela detta jobb

Lärare i musik åk 4-9 till Västra Berga skola

Helsingborgs stad