pedagogjobb.se

Logo

Lärare i moderna språk åk 7-9 Mandarin, kinesiska

Ansök nu

Lärare i moderna språk åk 7-9 Mandarin, kinesiska

En dag på jobbet
Du undervisar elever i åk 7-9 i mandarin, kinesiska 3 dagar i veckan. Du ingår i en ämnesgrupp med andra pedagoger som undervisar i moderna språk. Ni planerar och utvärderar er undervsining tillsammans. Det är små elevgrupper med motiverade elever.

Vem är du?
Krav:
- Lärarlegitimation, eller annan erfarenhet av undervsining i mandarin.
- Du är utbildad lärare med behörighet på högstadiet och lärarlegitimation.
- Du har mycket god förmåga att planera, genomföra och utvärdera din egen undervisning efter elevernas resultat.
- Du kan individualisera och anpassa för elever med behov. 
 
Personliga egenskaper:
- Strukturerad, tydlig och trygg med hög samarbetsförmåga och ansvarskänsla.
- Du är lugn och trygg och prioriterar goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare.
 
 
Vi erbjuder dig 
- Kompetenta kollegor som ställer upp för varandra, på skolan är 92 % legitimerade pedagoger.
- Generöst friskvårdsbidrag. 
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris.
 
 
Välkommen till oss!
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 510 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare. 
Skolan är indelad i fyra arbetslag om 8–10 lärare, F–6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas. 
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sitt eget lärande.. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål.  I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen
 
 Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster

Dela detta jobb

Logo
Lärare i moderna språk åk 7-9 Mandarin, kinesiska

Södertälje kommun – Utbildningskontoret