pedagogjobb.se

Lärare i MA/NO och TK Åk 7-9

Ort
Utgår

2021-04-18

Ansök nu

Lärare i MA/NO och TK Åk 7-9

Hos oss får du 1000 kollegor inom 150 olika yrken som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter.
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och hos oss får du lära barn att läsa, vårda och stötta äldre människor samt människor med funktionsvariation, sprida glädje och energi med mat, hålla våra lokaler fräscha och mycket mer!
Varje dag arbetar vi för Surahammars kommuninvånare, kom och jobba med oss!
Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde.

Hammarskolan är en utvecklingsinriktad och trivsam skola som ligger i Surahammar med närhet till kollektivtrafiken.
Inom skolans område finns två huvudbyggnader, matsal, idrottshall, konstgräsplan och ishall. Fritidsgården Kärnhuset Ung-Fritid finns på skolan.
Skolan har anpassade salar för PREST-ämnen samt NO-undervisning. På vår skola samarbetar ca 330 elever, ca 30 undervisande lärare, specialpedagoger, elevhälsoteamet, fritidsledare och modersmålslärare/studiehandledare. Vi har en särskild undervisningsgrupp samt en mindre stödgrupp.
På Hammarskolan kommer du att ingå i en organisation där vi arbetar i arbetslag samt ämneslag. Vi arbetar aktivt för att utveckla elevernas välbefinnande, engagemang och lärande, för att de ska nå sina mål och förverkliga sina framtidsdrömmar.
Läsåret 21/22 kommer vi arbeta aktivt med betyg och bedömning, genom fortbildning inom formativ bedömning, kollegialt samarbete i ämneslag samt implementering av de reviderade kursplanerna.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är lärare i Ma, No och TK för undervisning i årskurs 7-9.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att du ansvarar för undervisning i ditt/dina ämnen, dokumentation och bedömning av elevers lärande, uppföljning och analys av resultaten i syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. 
Du är ansvarig för att möta eleverna på bästa sätt utifrån deras individuella behov och tillsammans med ytterligare pedagogisk personal tar ni ansvar för individens och gruppens utveckling. Ni har ett helhetsperspektiv på gruppens hela dag samtidigt som du/ni ser till de individuella behov som finns. Gemensamt utformas en trygg och lustfylld skoldag med elevernas bästa i fokus.  Delat mentorsansvar för eleverna i gruppen ingår.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare för åk 7-9 i Ma, No och TK.
Du är strukturerad och tydlig i din undervisning. Du kan individanpassa innehåll och metod för att leverera den undervisning som behövs för att eleverna ska lära, utvecklas och känna sig trygga. Du ser samarbete som en fördel och är en aktiv del i pedagoggruppen. Du kan skapa goda relationer, har goda ämnesdidaktiska kunskaper, god ledarskapsförmåga och det syns i din undervisning. 
Du vet hur man på bästa sätt anpassar undervisningen för att tillhandahålla en god inlärningsmiljö och bygga på det framgångsrika i varje elev. 
Med ditt lösningsfokuserade förhållningssätt har du en positiv inställning och ser det som ditt ansvar att skapa goda och hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor 
Du är en god förebild, strukturerad och ser varje interaktion med eleverna som en möjlighet.
Du har god samarbetsförmåga, är initiativrik och ser till helheten för varje elev. 

Villkor
Anställningsform: Tills vidare.
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde: Höstterminen 2021

 

 

Dela detta jobb

Lärare i MA/NO och TK Åk 7-9

Surahammars kommun - Barn och utbildning