pedagogjobb.se

Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Olaus Petri skolan

Ort
Utgår

2021-07-31

Ansök nu

Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Olaus Petri skolan

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.

  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.

  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Gärdesskolorna består av två grundskolor och en grundsärskola på Östermalm; Gärdesskolan F-9 samt grundsärskola F-9 och Olaus Petri skola F-3. Tillsammans är vi ca 875 elever och 130 medarbetare.
Vi arbetar med att öka elevernas fysiska aktivitet och eleverna ges möjlighet till styrda rörelseaktiviteter varje dag t ex genom korta rörelsepauser.

Tjänsten är förlagd till Olaus Petri skolan, en två parallellig F-3 skola med ca 150 elever.

Under läsåret 2021-2022 är Olaus Petri skolan evakuerad till Gärdesskolan pga renovering av skolan.


Arbetsbeskrivning

Du vill vara med och utveckla vår fritidsverksamhet, F-3.

Tillsammans med nuvarande personal ska du organisera, utveckla och driva små som stora projekt inom fritidshemmet.

Vi arbetar under kommande läsår i åk F-1 och åk 2 och 3.

Du samarbetar med lärare under samverkanstiden, ni har gemensam planeringstid.

Vi har gemensamma arbetslagsmöten, lärare-fritidspersonal.

Du kommer att vara knuten till åk 2.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem.

Du ska vara väl insatt i styrdokumenten och vara ett stöd i att utveckla fritidshemmets pedagogiska arbete.

Du är behörig att undervisa i musik eller har ett stort intresse av att leda eleverna i musikaliska sammanhang.

Du har förmågan att skapa goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.

Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet.

Om du har erfarenhet är det ett plus men viktigast är dina egenskaper i det pedagogiska ledarskapet.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Olaus Petri skolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen