pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Årstadalsskolan är en F-6 skola som läsår 2018-19 inrymmer ca 400 elever fördelat på 4 arbetslag. Skolan och fritidshemmet är en lokalintegrerad verksamhet där barnen vistas under hela dagen. Lokalerna är anpassade utifrån våra hörnstenar: portfoliometodik, lärstilar, lösningsinriktad pedagogik och arbete kring tema och verkstäder. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete. Höstterminen 2019 kommer vi att gå in i ett mångårigt utvecklingsarbete om "Visible Learning".

Arbetsbeskrivning

Inför höstterminen 2019 söker vi två legitimerade fritidspedagoger/lärare i fritidshem med huvudansvar för undervisningen på fritidshemmet. I detta ingår att skriva pedagogiska planeringar utifrån våra styrdokument och driva fritidshemsutvecklingen på skolan. Vi kommer under höstterminen 2019 att påbörja ett utvecklingsarbete i "Visible Learning" vilket också inkluderar fritidshemmet.

Kvalifikationer

Legitimerad fritidspedagog/lärare i fritidshem.

Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Årstadalsskolan

Ort
Utgår

2019-03-22

Ansök nu

Dela detta jobb