pedagogjobb.se

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Vällingbyskolan är en F-9 skola som ligger nära Vällingby Centrum. På skolan går ca 820 elever och skolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete, med stort fokus på kollegialt lärande, matematik och språkutvecklande arbetssätt. Vi kommer även att ha social utveckling samt rörelse som prioriterade fokusområden. Vi ingår även i en stor fritidssatsning i syfte att öka samarbetet mellan skola och fritids och att använda allas kompetens på bästa sätt. Vi strävar efter att vara det självklara valet för elever och föräldrar i Vällingby. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som strävar efter att arbeta förebyggande och som består av skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare i samt biträdande rektor. Skolan har varit med i ett skolgårdsprojekt, som har resulterat i en förbättrad skolgård utifrån förslag från elever och personal. Vi har stora möjligheter att flytta ut klassrummet till närområdet då det finns närhet till stor fotbollsplan, skogen, lekparker och grönområden. På skolan har vi pedagogiska luncher där vår kökspersonal lagar all mat i skolans eget kök. Läs mer på https://vallingbyskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Tillsammans med kollegor är du med och skapar en strukturerad och god pedagogisk miljö på skoltid och på fritidstid. Vi arbetar för att lärandet ska utformas i tillgängliga lärmiljöer så att varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Som lärare på fritidshemmet kommer du att arbeta med elever i årskurs F-3. Du verkar för en helthetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg finns under hela skoldagen. En god samverkan med vårdnadshavare ser du som en självklarhet för att nå måluppfyllelsen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem.

Du har erfarenhet av arbete på fritidshem. Du ska - ha ett positivt förhållningssätt och lösningsfokuserat bemötande - kunna reflektera och dela med dig av idéer och tankar kring hur verksamheten kan vidareutvecklas och förbättras för att möta elevers olika behov - bidra till att alla elever utvecklas mot målen i läroplanen och ges stöd i sin sociala utveckling - är en strukturerad person med ett tydlig ledarskap och god organisationsförmåga - du har mycket goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid personli

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Ort
Kategorier
Utgår

2019-06-30

Ansök nu

Dela detta jobb