pedagogjobb.se

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Ansök nu

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.

  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.

  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Västertorpsskolan är en skola med cirka 550 elever. Vi arbetar från läsåret 21/22 med värdeorden HEARTS, Hälsa, Empati, Arbetsro, Respektfull, Trygghet och Samarbete. Skolan har cirka 90 anställda och vi har en särskild undervisningsgrupp och en studio är under uppbyggnad. Vi har flera olika språk på skolan och skolan har elever som har svenska som modersmål, som är annat modersmål både som född i Sverige och nyanlända. Vi är en skola i utveckling och gillar du att vara med och tänka nytt så är detta en arbetsplats för dig.


Arbetsbeskrivning

Som lärare mot fritidshem och behörig i bild ska du undervisa åk 4-6 i bild. Du planerar, genomför och utvärderar din planering. Skriver omdömen och sätter betyg. Som lärare mot fritidshem så är du del i ett arbetslag där ni planerar er verksamhet utifrån Lgr-11 och elevernas intressen. Du deltar i skolans kompetensutveckling och arbetar för att alla elever ska lyckas både socialt och kunskapsmässigt.
 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem. Du ska vara legitimerad i bild. Det är meriterande om du har kunskaper, utbildning inom NPF, språkstörning och språkutvecklande arbetssätt. 

Det är viktigt att du är en tydlig ledare i klassrummet och att du skapar förståelse och intresse för ämnet. Du behöver vara flexibel för att varje dag är aldrig den andra lik och i en klassrumssituation ställs man inför skiftande händelser. Det är viktigt att du är noggrann och professionell i ditt utförande av ditt uppdrag.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen