pedagogjobb.se

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se

Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka!

Enöglaskolan är en mångkulturell skola som hösten 2018 tog emot våra första högstadieelever för att bli en F-9 skola. Vi är till hösten lite över 500 elever och har då vår första avgångsklass. På skolan finns det förskoleklass, fritidshem och grundskola samt förberedelseklass. Vår närmsta granne är grundsärskolan som vi har en del samarbete med.
Inom några år kommer vi att flytta till en nybyggd skola och planeringsarbetet är i full gång.

Vi jobbar med att hålla vår värdegrund levande och enligt elevenkäten trivs eleverna på sin skola. Vi satsar på att rasterna ska vara aktiva, roliga och med stor vuxentäthet.

Skolan ligger nära stadens centrum med goda pendlingsmöjligheter från Västerås och Uppsala med busshållplatsen precis intill skolan.

Skolan är organiserad i fyra arbetslag: F-3, 4-6, 7-9 och fritidshemmet. I arbetslaget samarbetar årskurserna i team runt resurser och ämnen och har tid avsatt för det gemensamma planeringsarbetet och det kollegiala lärandet. Under läsåret som kommer har vi speciellt fokus på att undervisa flerspråkiga elever samt tillgängliga lärmiljöer.

Vad får du som arbetar hos oss?
- Möjlighet att vara med och forma en ny skola
- Kontinuerlig kompetensutbildning
- Fokus på hög kvalitet och måluppfyllelse
- En organisation som jobbar för det kollegiala samarbetet och lärandet
- Diskutera skolutveckling och ny forskning
- Systematiskt arbete med arbetsmiljöfrågor
- Ett kompetent elevhälsoteam och trygghetsteam

ARBETSUPPGIFTER
Du undervisar i åk 6-9 i främst i franska men gärna i kombination med annat ämne. Du jobbar nära dina kollegor i teamet (årskursen) och har tillsammans med dem ett gemensamt ansvar för elevens hela dag. I alla ämnen jobbar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt då vi är en skola med många språk.

Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.

Att jobba tematiskt och sambedöma med dina kollegor är självklart för dig.

Dokumentation av elevers kunskapsutveckling sker i InfoMentor.

KVALIFIKATIONER
Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat.
Du jobbar bra i team men kan också ta egna initiativ till aktiviteter.
Du har en stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån det. På vilket sätt gynnar detta eleven? är frågan som du ställer dig inför allt arbete du gör.
Du är uthållig och väldigt envis. Fortsätter tills dess att projekt är avslutade eller målsättning uppnådd.
Du vågar frångå traditionen vid förändringsarbete och tänker att en del problem får vi lösa längs vägen.
Förutom behörigheten kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.

Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.

Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Logga

Lärare i franska åk 6-9 / gärna i kombination med annat ämne

Ansök nu

Dela detta jobb