pedagogjobb.se

Lärare i blockflöjt och piano

Ort
Kategorier
Utgår

2021-02-28

Ansök nu

Lärare i blockflöjt och piano

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Tjänsten innehåller cirka 50% i blockflöjt och 25% i piano. Sökande som även kan undervisa i klarinett kan möjligen få något högre tjänstgöringsgrad. Tidsbegränsad utökning kan också bli aktuell om vi erhåller sökta projektmedel i tillräcklig grad.

Kulturskolan Gotland finns över hela ön och har cirka 30 anställda - med undervisning förutom i instrument och sång, även teater, film, bild & form och dans.

Arbetsuppgifter

Våra allra viktigaste uppgifter är att skapa och vårda relationer med elever, samt att inspirera dem till att så långt som möjligt - utifrån sina förutsättningar - utvecklas inom sina områden.

Arbetet består huvudsakligen av att undervisa elever individuellt i blockflöjt och piano. Blockflöjtsundervisningen sker också i mindre ensembler. De flesta lektionerna ligger under eftermiddagstid, men undervisning på förmiddagar och kvällar - samt vid enstaka tillfällen även under helger - ingår också.

I tjänsten ingår också att kommunicera med elever och vårdnadshavare, samt tillsammans med kollegor delta i schemaläggnings-, budget- och kvalitetsarbeten. Samarbeten mellan ämnen förekommer också, särskilt i samband med konserter eller andra uppträdanden.

Kvalifikationer

Vi tänker att du har en relevant musikpedagogisk utbildning samt erfarenhet av liknande arbete tidigare. Eftersom en del undervisning sker på landsbygden, är körkort ett krav.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Hans-Åke Norrby
Kulturskolechef
0498-269483, 0737-658925
Fackliga representanter
Åsa Österdahl
073-7658760

Dela detta jobb

Lärare i blockflöjt och piano

Region Gotland - Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen