pedagogjobb.se

Ångelstaskolan

Hos oss får du chansen att arbeta med skolutveckling på fritidshemmet genom att vara en del av skolans utvecklingsgrupp. Du får möjlighet att driva den utvecklande organisationen på fritidshemmet i ett nära samarbete med ae-ledaren som ansvarar för arbetsorganisationen. Låter detta intressant? Sök tjänsten som lärare fritidshem till Ångelstaskolan!

Ångelstaskolan är en F-5 skola belägen i norra Årsta. Ångelstaskolan har cirka 335 elever i två paralleller. På fritidshemmet går 212 elever varav cirka 160 går på fritids 1-3. Fritidshemmet är uppdelat på tre avdelningar, röd, blå och gul. Avdelningarna samarbetar genom att hålla i olika aktiviteter samt i gemensam planering. På fritidshemmet arbetar 9-10 personal. På Ångelstaskolan arbetar sammanlagt cirka 35 personal.
Vi har fokus på goda resultat samt en inkluderande lärmiljö. Vi ingår i ett projekt mellan Uppsala kommun och Uppsala Universitet, IBIS (inkluderande beteendestöd i skolan). Syftet med det är att stärka goda lärmiljöer, arbeta med relationer samt att främja trygghet och trivsel. Vi är certifierad hälsoskola och vi arbetar mycket med att eleverna ska röra sig, vilket forskning visar främjar både välmående och kunskapsresultat.

Läs mer om skolan här: Ångelstaskolan (https://arsta-angelstaskolan.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Som lärare på fritidshemmet är du vid sidan av arbetet med elever även delaktig i att ansvara för utvecklingen av Ångelstaskolans fritidshem. Du kommer att ha en ledande roll i det pedagogiska uppdraget samt i att leda utvecklingen på fritidshemmet. Ångelstaskolans organisation är uppdelad i en arbetsorganisation med arbetsenhetsledare (ae-ledare) samt en utvecklande organisation. På fritidshemmet har vi en ae-ledare som leder arbetsorganisationen, dvs att tillsammans med resten av personalen styra upp så att fritidshemmet fungerar på daglig basis, att hålla i arbetsenhetsmöten, lägga scheman, ordna med vikarier mm. Din roll blir att stötta ae-ledaren i delar av det arbetet men även att ansvara för den utvecklande organisationen. Dina arbetsuppgifter inom det blir bland annat att leda utbildningssatsningar samt att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och pedagogik på fritidshemmet. Du ingår i skolans utvecklingsgrupp, tillsammans med rektor, förstelärare samt lärare från förskoleklass, som träffas cirka en gång varje månad.

Du arbetar tillsammans med klasslärare fram till 13.00. Vi är inne i en utvecklingsfas vad gäller utformandet av det uppdraget. Som det ser ut nu delar vi ofta klassen i två lika stora delar, där du ansvarar för den ena halvan. Ibland ser vi dock att andra arbetssätt är mer framgångsrika, t ex att ta ut några elever åt gången i en läsgrupp eller matematikgrupp. Vi tror på en flexibilitet där det ena inte behöver utesluta det andra. Sedan, efter 13.00 kommer det egentliga huvuduppdraget, att enligt styrdokumenten ge våra elever en meningsfull fritid: Att ta tillvara elevernas intressen men även att utmana dem till att göra nya upptäckter. Undervisningen ska främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande.

Öppningar från 07:00 och stängningar senast 17:45 ligger i schema för fritidshemmet.

Din bakgrund
Vi söker dig som har utbildning lärare fritidshemmet, fritidspedagog, förskollärare eller liknande. Har du handledarutbildning eller liknande är även det meriterande för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete på fritidshem eller liknande. Önskvärt om du har erfarenhet av att ha arbetet med skolutveckling inom fritidshemmet. Du har bra kunskaper om styrdokumenten för fritidshemmet.

Du har en god ledarskapsförmåga och förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Vidare är du kommunikativ och du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt flexibel och du ser möjligheter i förändringar. Vi ser även att du är pedagogisk och du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Martin jansson, rektor, 070-856 33 99

Facklig företrädare:
Lärarförbundet, Anna-Mari Liblick Eriksson, 018-727 69 87

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Lärare fritidshem till Ångelstaskolan

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-04-13

Ansök nu

Dela detta jobb