pedagogjobb.se

Lärare fritidshem

Ort
Kategorier
Utgår

2020-06-10

Ansök nu

Lärare fritidshem

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Välkommen till oss på Barnarpsskolan!
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Barnarp är ett förhållandevis långsmalt samhälle som till den större delen består av villabebyggelse. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2019/2020 närmar sig Barnarpsskolan 400 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Vår personalstyrka på ca 65 engagerade personer värnar om och sprider hjärtlig och välkomnande atmosfär!
På Barnarpsskolan finns tillgång till ett modernt mediatek, IT-pedagoger och under det kommande läsåret går vi in i kompetensutvecklingen IT för bättre lärande. Vårt elevhälsoteam är starkt och arbetar hela tiden för att förstärka och stödja undervisningen så optimalt som möjligt. Vi har en fullstor idrottshall men använder också vår skolskog och den närliggande naturen både för att få kunskaper, men också för fritid och rekreation. Förra läsåret startade vi upp gemensam rörelse i skolan en gång i månaden, detta med lyckat resultat. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Alla klasser hos oss börjar skoldagarna med ett startblock och under skoldagen ska alla elever få minst en brain break. Hoppas att du vill vara med oss och forma framtidens medborgare!

Ditt nya jobb
Ditt huvuduppdrag som lärare i fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Som lärare i fritidshem har du gemensamt med andra lärare i fritidshem huvudansvar för att undervisningen på fritidshemsavdelningen uppfyller kraven som tydliggörs i fritidshemmets styrdokument. Utförandet görs tillsammans med hela avdelningens personal men du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka, leva och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd. En del av uppdraget på Barnarps skolområde är också att våra sex fritidshemsavdelningar samarbetar och ser sig själva som ett fritidshem. Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I ditt uppdrag arbetar du aktivt för att samarbetet mellan fritidshem och skola ska ge eleven en förstklassig utbildning för att bli väl förberedd i livet, nu och i framtiden. Samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och fortsätta att utvecklas mot gemensamma mål. Tillsammansmed övriga medarbetare i arbetslaget arbetar du gemensamt för att bidra med olika forum och moment för att skapa en trygg, meningsfull och dynamisk lärandemiljö för eleven hela dagen. Inom Barnarps skolområde har vi för våra fritidslärare avslutat kompetensutveckling gällande läroplanens nya delar kring just fritidshemmet och läsåret 2020/2021 satsar vi på IT för bättre lärande. På fredagskonferenserna deltar du i kollegialt lärande tillsammans med övriga fritidslärare och vidareutvecklar undervisningen för alla elevers utveckling mot målen.

Din kompetens
 Vi söker dig som är behörig lärare inriktning fritidshem eller fritidspedagog med lärarlegitimation. Som lärare i fritidshem är du väl förtrogen med läroplanen, LGR 11. Du ser det som en självklarhet att anpassa den verksamhet som du arbetar i utifrån elevernas olika förutsättningar. Du ser det som din uppgift att finna rätt pedagogik som stimulerar elevers utveckling och lärande samt erbjuda alla elever en meningsfull fritid. Du är en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov. Du har lätt för att samarbeta och samverka i ett arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår. En del av din tjänst innefattar samverkan med skolan, vilket kan innefatta undervisning under skoltid i olika ämnen, beroende på din behörighet, men även i form av resurs i skolundervisningen. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet, då bemötande och samarbetsförmåga är viktiga aspekter i verksamheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister här.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Vill du veta mer?
Eva Engström, rektor, 036-103908
Christian Syversen, bitr. rektor, 036-103911
Hans Müntzing, Lärarförbundet 0703-260694
Peter Antevik, Lärarförbundet 0739-687042

Förvaltning    Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats    Barnarpsskolan
Anställningsform    Tillsvidare
Omfattning    100
Tillträdesdag    2020-08-03
Sista ansökningsdag    2020-06-10
Referensnr    20-60-0268
Publicerad    2020-05-20

Dela detta jobb

Lärare fritidshem

Jönköpings kommun