pedagogjobb.se

Logo

Lärare franska, 60%, på Ronnaskolan, ev med annat ämne till 100%

Ort
Utgår

2021-08-01

Ansök nu

Lärare franska, 60%, på Ronnaskolan, ev med annat ämne till 100%

En dag på jobbet  
Tjänsten innebär undervisning i franska, 60%, i åk 6–9 med del av tjänst på en annan skola i Södertälje, då i åk 6. Den innebär också att bidra till Ronnaskolans utveckling i arbetslag och ämneslag, samt att finnas tillgänglig för eleverna. 
Vi ser gärna sökanden som också har andra kompetenser, som exempelvis SV/SvA och/eller engelska.

Vem är du?  
Krav:  
- Examen med lärarlegitimation från lärarhögskolan  
- Du är väl förtrogen med grundskolans läroplan och kursplanerna.  
- En ledargestalt  
- En vitsordat god pedagog  

Personliga egenskaper:  
Vi söker dig som:  
- vill arbeta i arbetslag  
- har en bra och genomtänkt kunskapssyn  
- förstår att läraryrket också är ett ledaryrke  
- är intresserad av att arbeta med olika arbetssätt och metoder och samarbeta med andra lärare i och utanför klassrummet.  
- har en bra elevsyn, och vill bidra till elevernas och skolans utveckling inte bara i det egna ämnet, utan även kan se skolan i ett helhetsperspektiv.  
- har förmågan att på ett varierat sätt följa och bedöma elevens utveckling av kunskaper och förmågor, och i samarbete med eleven utveckla dessa.  
- vill arbeta med värdegrundsfrågor  

Vi erbjuder dig  
För att du ska få rätt förutsättningar för att utföra ditt arbete och trivas på jobbet så erbjuder vi dig arbete med skickliga kollegor, bra stöd i IKT, samarbete med universitet och högskolor samt hög nivå på kompetensutvecklingen inom läraryrket. Du kommer att ha en mentor ditt första arbetsår, som stöttar dig i våra rutiner och processer. Vi erbjuder också nyfikna, kunskapstörstande, kreativa och utmanande elever som har höga krav på dig som pedagog och på din undervisning och som är väldigt stolta över sin skola.  
Om du har ämneskombinationen franska tillsammans med annat ämne så finns eventuellt möjlighet till tvålärarskap. 

Välkommen till oss!  
Ronnaskolan – per scientia et lingua ad astra  
Ronnaskolan är en F–9-skola med ca 700 elever, och är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Vi verkar i en mångkulturell miljö, och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna.  
Skolan satsar på tvålärarskap, vilket innebär två lärare/klass i åk F–9 i nästan samtliga teoretiska ämnen, dock ej moderna språk. Vi arbetar med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Verksamhetsidé  
På Ronnaskolan ska du känna att du blir sedd.  
Förutsättningen för detta är att  
- varje elev blir sedd och respektfullt bemött utifrån sina egna unika förutsättningar. Mötet mellan olika individer berikar till utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar.  

På Ronnaskolan arbetar vi med språket som nyckel till kunskapsinhämtande.  

Förutsättningen för detta är att vi  
- har två lärare i varje klassrum  
- har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  
- har kvalitet i undervisningen (Undervisningen är målstyrd, utmanande och har en innehållslig och metodologisk variation samt kännetecknas av arbetsro och en ömsesidig respekt mellan lärare och elev)  

Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Varmt välkommen med din ansökan!  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.  

Titel:
Lärare franska, 60%, på Ronnaskolan, ev med annat ämne till 100%

Omfattning:
50%

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

För mer information om tjänsten

Henrik Ljungqvist 

Rektor

 08-5230 1358

Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
08-5230 1000

Dela detta jobb

Logo
Lärare franska, 60%, på Ronnaskolan, ev med annat ämne till 100%

Södertälje kommun – Utbildningskontoret