pedagogjobb.se

Lärare F-3 till Vasaskolan med specialpedagogisk kompetens, deltid 75-100%

Företag Mjölby kommun
Ort
Utgår

2021-09-24

Ansök nu

Lärare F-3 till Vasaskolan med specialpedagogisk kompetens, deltid 75-100%

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du vara med och skapa en skola där alla kan och vill vara!

Vasaskolan är en F-3 skola som ligger centralt beläget med tre minuters gångväg från resecentrum. Här finns 290 elever i årskurserna 1-3, samt förskoleklass och fritids och 50 personal. Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att eleverna ska känna trygghet och glädje och utveckla sina förmågor så långt det är möjligt. Våra mål är ökad måluppfyllelse och trygghet och inkluderande lärmiljöer aktuellt fokusområden.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du kall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma kunskapsutvecklingen. Du deltar aktivt skolans utveckling. Dokumentation. Du är verksam inom grundskolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan.

Du arbetar tillsammans med lärare och lärare i fritidshem mot åk 1 och planerar och genomför tillsammans undervisningen för denna årskurs. Du har ansvar för elever som behöver riktat stöd och samverkar med specialpedagog med riktat stöd och åtgärdsprogram.

KVALIFIKATIONER
Du har lärarlegitimation, grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och åk 1-3,
Specialpedagogisk kompetens/erfarenhet.

Vi söker nu dig kompetenta, engagerade och ansvarsfulla lärare som vill förstärka vårt kreativa team med din specialpedagogiska kompetens.

Du är tillsammans med dina kollegor ansvarig för undervisning, dina arbetsuppgifter är att leda, motivera och stimulera eleverna i deras utveckling.
Du ingår i ett arbetslag där du är med och utvecklar undervisningen och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Ditt ledarskap är av avde betydelse för att varje elev ska nå sina mål.
I undervisningen kommer du att arbeta som resurs för elever i behov av särskilt stöd alternativt som resurs i mindre grupp.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete tillsammans med kreativa och lösningsorienterade kollegor.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Lärare F-3 till Vasaskolan med specialpedagogisk kompetens, deltid 75-100%

Mjölby kommun