pedagogjobb.se

Lärare Barn- och fritidsprogrammet, Mjölby gymnasium

Företag Mjölby kommun
Ort
Utgår

2020-05-31

Ansök nu

Lärare Barn- och fritidsprogrammet, Mjölby gymnasium

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 700 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du vara med och utveckla vår skola kring anpassade lärmiljöer och förhållningssätt, ledarskap och kollegialt lärande?

Mjölby Gymnasium består av fem skolenheter med var sin rektor. Skolverksamheten är idag förlagt till Dackeskolan och Kungshögaskolan. I gymnasieskolan är det sammanlagt ca 800 elever fördelat på fyra högskoleförberedande program, nio yrkesprogram, fem introduktionsprogram och en gymnasiesärskola med två nationella program och individuella program. Vi bedriver utbildning av hög kvalitet där elevens lärande och utveckling är i fokus.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Du ska skapa undervisning som utifrån dig som lärare och din tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du ska vara ämneskunnig, kunna handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen. Som lärare på Barn- och fritidsprogrammet har du i samband med APL mycket kontakter med framförallt offentlig verksamhet inom utbildningssektorn. Du ska aktivt delta i skolans utveckling. Du kommer i huvudsak att arbeta med undervisning i yrkeskurser riktade mot Barn- och fritidsprogrammet som finns på Kungshögaskolan.

KVALIFIKATIONER
Grundutbildning inom det specifika yrkesområdet, gärna på högskolenivå. Du ska gärna ha erfarenhet från yrkesområdet. Meriterande är påbyggnadsutbildning i pedagogik och lärarlegitimation.

Du har förmågan att entusiasmera samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.

Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa din pedagogik i förhållande till andra människors behov.

Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.

Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser för att skapa fungerande lösningar.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Lärare Barn- och fritidsprogrammet, Mjölby gymnasium

Mjölby kommun