pedagogjobb.se

Logo

Lärare åk 6 Svenska, Eneskolan

Ansök nu

Lärare åk 6 Svenska, Eneskolan

En dag på jobbet

En dag hos oss på Eneskolan som lärare i årskurs 6 är du ansvarig för cirka 100 vetgiriga och kreativa elever i ämnet svenska. Du ingår i ett arbetslag med 4 klasser där du som pedagog även har ett mentorsansvar. I arbetslaget finns en speciallärare som stöd på 100 %. 
 
Vem är du?   
Du är legitimerad lärare med behörighet i ämnet svenska. Du har ett medvetet och engagerat pedagogiskt ledarskap och planerar undervisningen utifrån elevernas behov. Eleverna är delaktiga i planering och undervisning. Du samarbetar gärna med dina kollegor och planerar ibland ämnesövergripande.  
 
Krav:  
Legitimerad grundskolelärare med behörighet i svenska för åk 6.  
 
Meriterande:  
Insatt i språkutvecklande arbetssätt och nyttjar digitala verktyg vid väl valda tillfällen i undervisningen.  
 
Personliga egenskaper:  
- du har god kommunikationsförmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift  
- du är en naturlig ledare som samspelar med elever, föräldrar och kollegiet  
- du är en engagerad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter 
 
Vi erbjuder dig:  
- kompetenta, lösningsfokuserade kollegor som ställer upp för varandra  
- kollegialt lärande i arbetslag och ämneslag  
- trevlig och positiv arbetsmiljö  
- stödjande och verksamhetsnära ledning  
- friskvårdsbidrag  
- pedagogisk lunch till ett subventionerat pris  
 
I Södertälje kommun har vi ett väl utbyggt och strukturerat kompetensutvecklingsprogram för medarbetare inom skola och förskola. På kommunnivå och här på Eneskolan arbetar vi systematiskt för ökad kvalité i undervisningen med goda skolresultat, en trevlig och trivsam arbetsmiljö, goda förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt uppdrag.  
 
Välkommen till oss!  
Vi har 530 elever och på kolan arbetar ca 55 medarbetare. Skolan är indelad i fem arbetslag om 8–10 lärare, f–5, åk 6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
 
På skolans finns en studiegård med en behörig lärare som ansvarar för några av våra elever som har behov av ett mindre sammanhang hela sin skoldag eller del av skoldagen. Vi har också en klass med ca 8 elever i en extern lokal som har viss undervisningstid på Eneskolan företrädesvis i de praktiska ämnena. Personalen består av en lärare och 2 elevassistenter.  
 
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sin egen undervisning. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål. I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen.  
 
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. 
Varmt välkommen med din ansökan !

Dela detta jobb

Logo
Lärare åk 6 Svenska, Eneskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret