pedagogjobb.se

Logo

Lärare åk 4-6 på Viksbergskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2019-04-01

Ansök nu

Lärare åk 4-6 på Viksbergskolan

För ett år sedan sprang jag genom Södertälje och plockade upp lärare inför uppstarten. Jag fick ihop ett riktigt bra team. Vi har kommit en bra bit på vägen men är ännu inte framme. Nu är skolan inte längre en byggarbetsplats utan en naturnära skola med fantastiskt fina, välutrustade lokaler och en inbjudande spännande skolgård.  
 
Viksbergskolan har haft sitt första upprop och vi ser att skolan är enormt populär. Kommande läsår börjar vår första klass på mellanstadiet och därför söker vi nu en legitimerad lärare för att bygga vår verksamhet i årskurs 4-6. Vi vill fylla på skolan med lika engagerade, drivna och kreativa lärare av samma kaliber som vi redan har. Är du intresserad av att vara en del i att fortsätta bygga en skola från grunden och tillsammans med dina kollegor forma verksamheten utan att gamla mönster stör? Då ska du söka tjänsten som lärare på Viksbergskolan.  
 
En dag på jobbet  
Som klasslärare på lågstadiet på Viksbergskolan kommer du ingå i ett kreativt, nyfiket och drivande sammanhang. Du är en viktig del i laget som ska bygga en ny skola där tankar och idéer är det som driver och formar skolan. Viksbergskolan är det vi tillsammans gör den till. Redan nu, under första läsåret, märks det att engagemanget och drivet i personalgruppen är enormt.  
 
Som lärare på Viksbergskolan kommer du att förutom ovanstående, tillsammans med dina närmsta kollegor arbeta såväl långsiktigt som kortsiktigt med undervisning och utveckling av skolans uppdrag. Precis som övriga medarbetare på Viksbergskolan ser du fram emot att fysiskt aktivera dig och dina elever varje skoldag.  
Vi kallar vårt arbete för HjärnFys då både knopp och kropp mår bra av daglig rörelse. Aktiviteterna kan variera mellan allt från pausgymnastik, expeditioner, rastaktiviteter och/eller andra hälsofrämjande aktiviteter.  
 
Utöver rörelse och aktivitet kommer Viksbergskolan att vara en sammanhållen skola från förskoleklass till åk 6 med tydlig röd tråd vad gäller både arbetssätt och innehåll. Skolan organiseras utifrån en helhet där undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsammans både runt klasserna och över hela stadiet. Planeringen av undervisningen tar sitt avstamp i elevers lärande. För att åstadkomma det kartlägger vi, följer upp samt bedömer eleverna löpande för att kunna anpassa och planera undervisningen utifrån var eleverna befinner sig. Undervisningen på skolan kommer att byggas runt olika former av ämnesövergripande samarbeten både inom klassen och mellan årskurser för att skapa sammanhang och mening.  
 
Viksbergskolan arbetar med ett målstyrt, behovsstyrt kollegialt lärande under ledning av utvecklingslärare, lärarkollegor eller skolledning. Det sker kontinuerligt och utgör basen för vårt utvecklingsarbete kring lärares lärande. Arbetet sker både inom arbetslaget för F-3 och 4-6 och för fritidshemmet, vilket ger skolan en bred samsyn och kompetens runt vårt gemensamma arbete.  
 
Vill du vara en del i detta och arbeta tillsammans med dina kollegor och elever för att utveckla undervisningen och verksamheten? Vill du utmana dig själv, dina kollegor och dina elever på bästa sätt? Då ska du söka tjänsten som lärare på Viksbergskolan!  
 
Vem är du?  
Viksbergskolan söker en engagerad, kreativ, nytänkande lärare för årskurs 4–6 som vill vara en betydande del i att från grunden bygga Södertälje kommuns nyaste grundskola.  
 
Krav:  
- Du har examen med lärarlegitimation från lärarhögskolan för årskurs 1–6, 4–9  
- Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmåga att anpassa din undervisning till den elevgrupp du möter.  
- Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett formativt förhållningssätt till din undervisning.  
 
Meriterande:  
- Tidigare har varit delaktig i att bygga upp och/eller genomfört större förändringar av en skolverksamhet.  
- Du är väl förtrogen med att arbeta med ett ämnesintegrerat arbetssätt för att skapa sammanhang för eleverna.  
 
Personliga egenskaper:  
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt i din yrkesroll. Du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övrig personal. Som person kan du inspirera och engagera eleverna och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar. Vi ställer höga krav på vilja och förmåga att arbeta som ett team runt eleverna. Du ser läraruppdraget som ett gemensamt uppdrag där du tillsammans med kollegor organiserar undervisningen utifrån regelbundna avstämningar av elevernas kunskapsutveckling.  
 
Vi erbjuder dig  
Hos oss har du ett brett kontaktnät med såväl kollegor på skolan som inom kommunens övriga skolor. Vi arbetar gemensamt med utveckling av verksamheten och stärkande av professionen bland annat genom ämnesnätverk. 
 
Personalen på Viksbergskolan kommer att ha gemensam friskvård på arbetstid. Det har positiva effekter både för sammanhållning, uthållighet och stela kroppar. Utöver detta erbjuder Södertälje kommun sina medarbetare ett friskvårdsbidrag årligen på 3 000 kr.  
 
Vidare får du som medarbetare på Viksbergskolan möjlighet att påverka din och dina kollegors vardag, verksamhet och utveckling.  
 
Välkommen till oss!  
Viksbergskolan är Södertälje kommuns nyaste skola med elever från årskurs F–6. Fullt utbyggt kommer Viksbergskolan ha ca 450 elever med två klasser per årskurs. 
Viksbergskolan är en miljöcertifierad byggnad. Utomhusmiljön har flera pedagogiska inslag som uteklassrum, odlingsplats, scen, hinderbanor och lekplatser. Viksbergskolans arbete präglas av rörelse och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Att röra sig varje dag är en prioriterad aktivitet på Viksbergskolan både för elever och för personal!  
Viksbergskolan arbetar utifrån en anställningsform där lärare har 39 timmars reglerad arbetstid. Genom detta skapas förutsättningar för att lärarna gemensamt kan planera, genomföra och utvärdera undervisningen ur ett ämnesintegrerat perspektiv, samt aktivt delta i ett systematiskt och kollegialt utvecklande av den egna praktiken. 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Lärare åk 4-6 på Viksbergskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret