pedagogjobb.se

von Bahrs skola

Vi söker dig som vill arbeta som klasslärare i åk 4 under ordinarie lärares föräldraledighet!

von Bahrs skola är en F-9 skola med i nuläget cirka 660 elever. Skolan är omgiven av stora härliga grönytor och ligger i Lötenområdet med cykelavstånd till city, Fyrishov och Gränby Centrum.

Hos oss får du bland annat möta en kulturell mångfald där vi ser olikheter som en tillgång. Arbetsmiljön präglas av engagerade medarbetare och vi är inne i en fas av att utveckla det pedagogiska arbetet inom bland annat digital teknik samt tillgängliga lärmiljöer. Utvecklingsarbetet syftar till att öka varje elevs förutsättning att lyckas utifrån sin förutsättning och behov.

På skolan finns ett elevhälsoteam som inkluderar specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator, psykolog, biträdande rektor och rektor. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever med behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Stort fokus ligger på att arbeta ännu mer främjande och förebyggande.

Vi har två fina skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse. I närområdet finns parker, stora grönytor och på lite längre avstånd finns Röbo med motionsspår och vandringsleder.
I dagsläget har skolan ett drygt nittiotal medarbetare inom olika yrkeskategorier.

Läs mer om skolan här (http://vonbahrsskola.uppsala.se)

Ditt uppdrag
Som lärare kommer du att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisning i enlighet med styrdokumenten. Du har kontakt och nära samarbete med elevernas vårdnadshavare kring elevernas utveckling mot målen.

Du ingår i ett arbetslag med flera erfarna och engagerade lärare som undervisar i åk 4 och 5. Inom arbetslaget finns en speciallärare och en lärare i svenska som andraspråk med vilka du har ett nära samarbete kring eleverna. Om du är nyutexaminerad lärare erbjuder vi dig en mentor som stöttar praktiskt kring till exempel planering av undervisning.

Du deltar i skolans utvecklings- och kvalitetsarbete tillsammans med kollegor. Detta läsår arbetar vi särskilt med tillgängliga lärmiljöer (extra anpassningar och särskilt stöd), bedömning och digitalisering.

Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4. I första hand söker vi dig som har behörighet i svenska, matematik, svenska som andra språk. Bifoga i ansökan legitimation och examensbevis som visar din behörighet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet sedan tidigare av att vara klasslärare samt av att arbeta med elever i aktuella årskurser. Arbetet kräver att du har god svenska i tal och skrift. Språkkunskaper utöver svenska är meriterande.

Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Mona Refai, biträdande rektor 018-727 58 70 (#)

Facklig företrädare:
Lärarförbundet, Frida Lindgren, 018-727 58 56
Lärarnas Riksförbund; Camelia Hagfeldt, 018-727 58 56

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Lärare åk 4

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-03-02

Ansök nu

Dela detta jobb