pedagogjobb.se

Lärare åk 1 Olovslundsskolan i Bromma

Ort
Utgår

2021-04-20

Ansök nu

Lärare åk 1 Olovslundsskolan i Bromma

Arbetsplatsbeskrivning

Våra båda skolor ligger i naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6-skola. På skolan finns också en grundsärskoleklass.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Vi har fyra klasser i åk 1. Tre av dem finns på Olovslundsskolan och den fjärde är på Nockebyhovsskolan. Klasslärarna har ett tätt samarbete där man tillsammans lägger ramarna för undervisningen- bland annat genom att göra gemensamma pedagogiska planeringar, matriser, upplägg för teman, bedömningsunderlag och upplägg för utvecklingssamtal.

Våra elever uppnår mycket goda resultat. Något som vi ser som ett kvitto på pedagogernas fina arbete med eleverna. Vi har under flera år legat i topp i Stockholm stad när det gäller elevernas måluppfyllelse men också när det gäller studiero, trygghet och trivsel.

Läroplanen och omvärlden ställer nya krav när det gäller lärande i en digitaliserad omvärld. Eleverna i åk F-3 var sin egen Ipad. 

Forskning visar tydligt att det finns ett samband mellan rörelse, fysisk aktivitet och lärande. Därför är daglig rörelse en viktig bas i våra skolor från förskoleklass och upp till årskurs sex. Vi arbetar med rörelse utomhus i samband med fritidsaktivitet och raster, men också inomhus i form av kortare smarta pauser. 

I verksamhetsplanen för 2019 har vi prioriterat följander områden för utveckling:

- Elevernas lärande och måluppfyllelse

- Undervisningens praktik 

- Trygghet, trivsel och studiero

För mer information se vår hemsida: http://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning
Vi söker en lärare till åk 1 på Olovslundsskolan som innehar lärarlegitimation. Vi vill att du är självständig i din lärargärning och värdesätter samarbete med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Meriterande och underlag för urval är tidigare erfarenhet av arbete med årskurserna F-3 och elever med särskilda behov.

I nuläget gäller anställningen ett års vikariat med eventuell möjlighet till f.ast anställning

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för årskurs 1. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av formativ bedömning och pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter.  

Övrigt
Behov av tillsättning av denna tjänst är under förutsättning att inget oförutsägbart inträffar.

Dela detta jobb

Lärare åk 1 Olovslundsskolan i Bromma

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen