pedagogjobb.se

logga

Kvalitetscontroller till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Ort
Utgår

2021-06-30

Ansök nu

Kvalitetscontroller till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Om Lärande i Sverige AB
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.

Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret
Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitetsteamet
Kvalitetsteamet leds av Lärandes kvalitetschef som även är huvudmannens skolchef. Kvalitetsteamet ansvarar för att skapa strukturer och rutiner för organisationens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera arbetet i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten. Funktioner inom teamet arbetar bland annat med att kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman samt arbetet med statsbidrag. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt mentorssamordning.

Arbetsbeskrivning- uppdraget som kvalitetscontroller
Vi söker nu en kvalitetscontroller som vill bli del av vårt kvalitetsteam. Vi erbjuder ett spännande arbete med verksamhetsutveckling, kvalitet och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Som kvalitetscontroller hos oss kommer du att arbeta med att utveckla vår kvalitetsuppföljning och även bistå organisationen med analys och förslag på åtgärder som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Du kommer att samverka med bland annat kvalitetschef, regionchefer, verksamhetschef för elevhälsan samt personal på våra skolenheter i arbetet med att analysera våra verksamheters resultat. Du kommer i samverkan med andra att ta fram förslag på utvecklingsområden och arbetssätt för våra skolverksamheter. Du är drivande i arbetet med utvärdering och analys av nuläget för att formulera utvecklings- och åtgärdsplaner. Du kommer också utarbeta och implementera rutiner för resultatuppföljning samt skapa dokumentation kring densamma, och du bidrar årligen med underlag till verksamhetens kvalitetsrapport.

Du är ett stöd till den pedagogiska utvecklingsorganisationen med analys av bemanning, schemaläggning, tim- och poängplaner med fokus på kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete. Du tillser att det finns rutiner avseende ansökan om stadsbidrag samt gör uppföljning och analys av genomförda insatser.

Som kvalitetscontroller kommer du rapportera till vår kvalitetschef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära kollegor, både inom teamet och med övrig personal på huvudkontoret samt ute på våra verksamheter.

Kvalitetsteamet är lokaliserat på vårat huvudkontor i Norrköping men då Lärande har skolor spridda över stora delar av Sverige, kan även annat arbetsställe än Norrköping bli aktuellt om intresse finns.

Kvalifikationer
Vi ser att du har skolledarerfarenhet och intresse av att arbeta med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Du har en pedagogisk examen och skoljuridisk kompetens i form av rektorsexamen eller motsvarande är meriterade. Vi ser att du har fördjupad kunskap kring skolans styrdokument avseende grundskola eller gymnasium, det är önskvärt att du besitter bägge delar. Vi ser även att du har god erfarenhet och intresse av att arbeta med systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete med delaktighet och engagemang som utgångspunkt.

Vi ser att du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och kan förändra din inriktning när förutsättningarna ändrar sig. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver dina processer vidare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsmått och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Du har förmåga att se till helheten i ditt agerande och beslutsfattande. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer genom att du ser saker ur ett ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. 

Du brinner för att med elevens lärande i centrum, utveckla våra skolverksamheter för att bidra till ökad kvalitet. Du ser digitalisering som ett medel att snabbt nå resultat och har goda kunskaper inom Office-paketets samtliga program. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt    
Johan Lundberg, Kvalitetschef, 010-139 80 41
Emelie Jansson, HR-generalist, 073-713 83 59

 

 

Dela detta jobb

logga
Kvalitetscontroller till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Lärande i Sverige AB