pedagogjobb.se

Logo

Kurator till Vallaskolan

Ort
Kategorier
Utgår

2019-07-19

Ansök nu

Kurator till Vallaskolan

En dag på jobbet  
Vallaskolan är en attraktiv skola med engagerad, kunnig och behörig personal. Kurator har en nyckelfunktion i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Som kurator är du en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, speciallärare, utvecklingslärare, skolpsykolog och skolsköterska. Du bidrar utifrån din profession i tvärprofessionella analyser, samtal och observationer. Att arbeta i elevhälsoteamet innebär att ha en ledarroll i skolans elevhälsoarbete med ett nära samarbete med lärare, fritidspersonal och föräldrar. Du arbetar elevnära på både på grupp- och individnivå. Du leder också skolans arbete med likabehandling och mot kränkande behandling. Du driver arbetet framåt i vår processgrupp Trygghetsgruppen, som består av kurator, skolsköterska, några lärare och en fritidspedagog. På elevnivå leder du arbetet i Trygghetsrådet för planering och elevdelaktighet i de förebyggande och främjande delarna av likabehandling och mot kränkande behandling. Vallaskolan har kommit långt i arbetet att vara en främjande och förebyggande skola, samtidigt som vi har goda rutiner och handlingsberedskap i det åtgärdande arbetet. De senaste åren har vi arbetat för en synvända inom elevhälsoarbetet med ett salutogent förhållningssätt där lärande och hälsa är starkt sammanlänkat. Vi startade processen genom att delta i SPSM:s utbildning ”Att höja hela skolans elevhälsokompetens”. Genom att arbeta tvärprofessionellt och ha en helhetssyn på eleven stärker vi förutsättningarna för eleven att lyckas. Vi fokuserar på det friska och det som fungerar för att stärka en god utveckling hos alla. Vi är modiga och vågar prova nya metoder i vårt gemensamma lärande. I det pågående utvecklingsarbete för elevhälsan har t.ex utvecklingsläraren tillsammans med skolpsykologen observerat och handlett lärarna i klassrummet. Skolpsykologen är certifierad i Ross W Greenes metod CPS, Collaborative Problem Solving. Hon har genomfört CPS tillsammans med några lärare och de har tyckt att det varit framgångsrikt. Den utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer. Grundskolekuratorerna i Södertälje kommun har ett kuratorsnätverk och gemensam handledning. Som nyanställd får du ett bra introduktion och stöd för att sätta dig in i vårt arbetssätt.
 
Vem är du?  
Krav:
- Du vill utvecklas i din kuratorsroll och söker ett sammanhang att få växa i.  .
- Du har relevant högskoleutbildning för uppdraget, så som socionomexamen eller utbildning inom beteendevetenskap.
- Goda kunskaper i samtalsmetodik är ett krav.
- I din roll är det viktigt att du har ett salutogent förhållningssätt och att du också kan leda andra i detta förhållningssätt.
- Förutom samarbete inom skolan ingår samarbete med andra myndigheter och aktörer utanför skolan såsom Socialtjänsten, BUP och polis. Arbetet ställer krav på hög samarbetsförmåga och goda ledaregenskaper.

Meriterande:
- Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola.

Personliga egenskaper:
- Du ser elevernas möjligheter att erövra nya kunskaper och färdigheter i skolan som någonting självklart och du ser möjligheterna istället för hindren.
- Du behöver kunna anpassa din kommunikation efter den elev du möter och du behöver ha mycket hög relationell kompetens.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, tidigare erfarenheter och lämplighet vid rekryteringen

Vi erbjuder dig  
Ett spännande uppdrag som kurator på Vallaskolan. En skola i framkant som många lärare just nu nyfiket söker sig till. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där elever och personal trivs. Vi vill skapa delaktighet och fördela ansvar i verksamheten. Vi sätter fokus på att skapa hållbar arbetshälsa genom att uppmuntra till balans i vardagen och en hälsosam livsstil. Som medarbetare i Södertälje kommun får du också ett friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år att använda till motions- och friskvårdsaktiviteter. Kommunen har även en förmånsportal med många förmånliga erbjudanden inom friskvård för alla anställda.
 
Du blir del av det kollegiala lärandet på skolan som leds utifrån en strukturerad modell med ett tydligt gemensamt uppdrag. Det är ett viktigt och roligt arbete som stöder det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och får stöd av ett kontinuerligt utvecklingsarbete på central nivå.  
Tjänsten är på 80%, vilket ger möjlighet till en ledig dag i veckan eller 80% förlagt på fem dagar. För rätt sökande kan vi också diskutera omfattning mellan 60-100%

Välkommen till oss!  
Vallaskolan är idag en F–6-skola med 290 elever och 40 anställda. På sikt hoppas vi få växa upp till åk 9 och erbjuda våra elever undervisning hela grundskoletiden. Skolan ligger i ett mycket naturskönt område i Enhörna utanför Södertälje. Vår närmiljö inbjuder till utomhusdidaktisk undervisning, rörelse, rastlek, utflykter och inte minst en trygg skolmiljö. Skolan är certifierad med Grön Flagg inom området livsstil och hälsa, skogen och konsumtion. I skolans verksamhetsidé står miljö, hälsa och framtidskompetenser i fokus. Att arbeta med moderna lärverktyg är en naturlig del i det arbetet.  
  Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Logo
Kurator till Vallaskolan

Södertälje kommun – Utbildningskontoret