pedagogjobb.se

Kurator till Kunskapsskolans Resursskola

Företag Kunskapsskolan
Ort
Kategorier
Utgår

2020-11-01

Ansök nu

Kurator till Kunskapsskolans Resursskola

Kunskapsskolans Resursskola är en liten grundskola åk 7-9 med drygt 30 elever belägen på Hägerstensåsen i södra Stockholm.

Nu söker vi en skolkurator som ska ingå i vårt elevhälsoteam och som är med och utvecklar verksamheten på alla nivåer.

Vi söker en kurator som kommer arbeta med våra elever i nära samarbete med lärare, föräldrar och personal i elevhälsoteamet. Kuratorn bidrar med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. Fokus ska ligga på förebyggande och främjande arbete.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och åtgärdsarbete

• Systematiskt arbeta med samtal med elever enskilt och i grupp.
• Arbeta med grupper och klasser med värdegrundsarbete och relationsbyggande.
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever.
• Föräldrasamtal och nätverksmöten.
• Handledning och konsultation av skolpersonal.
• Driva och implementera planer och processer för värdegrundsarbete och arbete mot mobbning och kränkande handling.
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning.
• I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fältare och polis.

Kvalifikationer

Du har ett salutogent förhållningssätt och förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Du innehar ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Du har djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Du har kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Du besitter goda kunskaper om NPF. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. I dialog med rektor förmår du att själv leda och organisera ditt arbete . Du tar ansvar för att bibehålla och fördjupa din yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande. Du är en stabil och trygg person som skapar förtroende hos eleverna.

Vårt grundkrav är att du har socionomexamen eller likvärdig utbildning.

ARBETSPLATSEN

Kunskapsskolans Resursskola är en liten skolenhet som vänder sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Vi har plats för ca 30 elever. Våra dagar är strukturerade med återkommande rutiner och där alla vi vuxna är aktivt deltagande och närvarande under hela skoldagen. Utöver undervisning i alla skolämnen utvecklar vi elevernas sociala och exekutiva förmågor genom stöd och handledning under raster och mellanrumstid.

Kunskapsskolans Resursskola erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserade tjänst i första hand att erbjudas anställda inom företaget.

Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidare

Heltid

Kontaktpersoner

Rektor Lisa Norming, mobiltelefon 073-3173490, lisa.norming@kunskapsskolan.se

Ansökan sker via länk nedan senast den 1/11 2020

För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.

Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.

Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen.

Mer information på www.kunskapsskolan.se

Besöksadress

Riksdalervägen 5, Hägersten

Dela detta jobb

Kurator till Kunskapsskolans Resursskola

Kunskapsskolan