pedagogjobb.se

Så, vem är du? Vilken skolkurator vill du utvecklas till? Vi tror att du vill vara en person som gillar utvecklingsmöjligheter, kvalitet och stor frihet. Att du, liksom vi, och som Skollagen säger, strävar efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i första hand.

Tillsammans med alla kompetenser i elevhälsoteamet (specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator och biträdande rektor) planerar du redan från början för att kunna möta alla elever på bästa sätt. Du blir allt skickligare på att arbeta förebyggande, för att elevernas trygghet, trivsel och lärmiljö ska vara så bra som möjligt. Du arbetar med lärarna för att tidigt upptäcka svårigheter och för att kunna ingripa i ett tidigt skede – proaktivt snarare än reaktivt.

Dina arbetsuppgifter utförs på två nivåer:

Organisationsnivå:
Du är en naturlig del i elevhälsoteamet (EHT).
Du arbetar aktivt förebyggande enligt skolans likabehandlingsplan. Du deltar aktivt i skolans antimobbningsarbete, dels förebyggande, dels i akuta situationer och med uppföljning. Du medverkar i skolans krisgrupp vid krishantering.

Gruppnivå:
Du handleder lärare och elever med ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Du arbetar aktivt, förebyggande och nära med lärare i olika konstellationer. Vid behov gör du observationer av elever/grupper i skolmiljö.

Individnivå:
Detta är inte ditt primära arbetsområde i vårt elevhälsoteam.

Välkommen till Täby Enskilda - skolan med de nöjdaste medarbetarna, eleverna och de bästa studieresultaten i norrort! (Källor: arbetsmiljöenkäten, gyantagningen.se och Skolverkets statistikdatabas).

Vi söker dig som vill arbeta i ett progressivt elevhälsoteam, där du kommer att vara en av två skolkuratorer.

Du är starkt engagerad i de hälsofrämjande och förebyggande aspekterna av skolans uppdrag och du trivs i en roll där du handleder lärare och elever i deras vardag.

Du har erfarenhet av arbete med psykosociala frågor.

Du har med fördel en lärarutbildning och kan tänka dig att undervisa, (därav omfattning 40% eller mer).

Du har fokus på ett långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande arbete med personal och elever. Vi ser gärna att du med din erfarenhet har tänkt igenom den svåra balans mellan åtgärdande och förebyggande som din roll innebär; att inte fastna i enskilda samtal. För dig är enskilda samtal med elever inte i fokus.

Du kan entusiasmera och inspirera. Du har mycket bra kontakt med såväl vuxna som ungdomar. Du är prestigeobunden, social och gillar frihet under ansvar.
Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se de bitarna som är positiva och bygger därifrån. Du har god datorvana, är välorganiserad och noggrann.

Läs gärna mer:
https://www.tabyenskilda.se/elevhalsa/
http://www.tabyenskilda.se/jobba-hos-oss/
https://rektorreflekterar.wordpress.com/

Täby Enskilda är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi erbjuder SAM, EK, EST, NA och T och har 850 elever.

Enligt gyantagningen.se ligger vår skola i topp vad gäller kvalitet och trivsel. Vi har de bästa studieresultaten i Täby. Antalet förstahandssökande överstiger vida antalet platser.

Vi är en en-till-en-skola och har ett formativt förhållnings- och arbetssätt och tar stor inspiration av Hatties forskning. Internt talar vi om PRP, process, reflektion och portfölj. Att eleverna ofta och strukturerat ges möjligheter att reflektera över lärandet och undervisningen är en viktig hörnsten i vårt pedagogiska arbete. Google Apps är pedagogisk plattform med stora möjligheter.

Skolans vision:
Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.
En plats där glädje, kreativitet och utveckling är våra ledstjärnor.
En plats där respekten och fascinationen för individen styr vårt arbete.
En plats där människor möts och växer.
En plats som genomsyras av passion för lärande.

Kurator/lärare

Ort
Kategorier
Utgår

2019-03-28

Ansök nu

Dela detta jobb