pedagogjobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Inom Utbildningsförvaltningen på avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsan finns Enheten för elevhälsa som arbetar med professionsstöd och verksamhetsledning av elevhälsans medicinska insats enligt HSL. Inom enheten arbetar samordnande skolsköterskor, PMO-ansvariga, skolläkare, kuratorer, psykologer, specialpedagoger, samt studie- och yrkesvägledare. Enheten leds av en enhetschef samt en verksamhetschef enligt HSL.

Arbetsbeskrivning

I uppdraget ingår att handleda skolkuratorer, ansvara för introduktionshandledning, utföra olika utbildningsinsatser mot professionen samt stödja och utveckla skolors elevhälsoteam i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Som kurator i professionsstödet ska du hålla dig uppdaterad på aktuell forskning, ny juridik och sociala metoder för att kunna driva professionsutveckling. Enheten har även ett uppdrag att leda nätverksarbete samt att vara delaktig i ett övergripande krisarbete. Andra externa utbildningsuppdrag förekommer också.

Kvalifikationer

Du ska vara auktoriserad socionom samt ha handledarutbildning. Erfarenhet av arbete som skolkurator är ett krav och annan erfarenhet som socionom är önskvärd. 

Uppdraget är mycket rörligt och flexibelt och kräver stor förmåga till självständigt arbete och administrativ förmåga. Inom enheten samarbetar du med övriga medarbetare och du ska tycka om teamarbete samtidigt som du är självständigt ansvarstagande.

Kurator

Ort
Kategorier
Utgår

2019-09-27

Ansök nu

Dela detta jobb