pedagogjobb.se

Koordinator för specialpedagogiskt stöd till Vidingsjöskolan

Ort
Utgår

2021-10-19

Ansök nu

Koordinator för specialpedagogiskt stöd till Vidingsjöskolan

Om arbetsplatsen

Vidingsjöskolan är en skola för elever från förskoleklass upp till årskurs 6, med 350 elever och 60 medarbetare. Vår vision är "En skola att längta till". Vi vill skapa goda förutsättningar där elever ska trivas, känna sig trygga och utvecklas till självständiga individer med stark tro på sina egna förmågor. Skolan ligger belägen mitt i ett bostadsområde med fina, närliggande naturomgivningar. Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor med tydlighet, struktur och delaktighet. Som medarbetare på Vidingsjöskolan kan du samverka med många olika professioner och få stöd i ditt arbete. Vi arbetar i starka team på skolan, där resurser och lärare samverkar i syfte att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärandet och utveckling.

Arbetsbeskrivning

På grundskolorna i Linköpings kommun finns en särskild funktion inrättad som utgör rektors stöd och koordinerar insatserna inom elevhälsan. Koordinator för specialpedagogiskt stöd har bland annat i uppdrag att:

  • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön för elever i behov av särskilt stöd

  • vara ett stöd i arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal

  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

  • vara samordnande part i kommunikationen mellan skola och externa parter som BUP, Psykiatripartners med flera

Tjänsten hos oss kommer att innebära att till 50% arbeta i koordinatorsuppdraget och resterande 50% att arbeta som specialpedagog/speciallärare.

Uppdraget som koordinator innebär att leda elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet på skolan för att samordna resurser och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Koordinator för specialpedagogiskt stöd blir en samtalspartner och rådgivare för kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i såväl frågor kring stödverksamhet som pedagogiska frågor.  

Anställning med befattning specialpedagog eller speciallärare gäller. Koordinatoruppdraget är förenat med ett lönetillägg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen samt har lärarlegitimation för undervisning i grundskolan. 

Du har en utvecklad samarbetsförmåga och deltar aktivt i alla typer av möteskonstellationer du ingår i. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och din goda insikt om människors olika förutsättningar gör att du skickligt anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på situation och person du möter. Vi söker dig som har förmåga att kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt, som säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningar kommuniceras och följs upp med berörda parter i samarbetet. I ditt samordnande uppdrag leder, motiverar och säkerställer du att alla som ingår i elevhälsoteamet har förutsättningar för att ni effektivt ska nå gemensamma mål. Du är bekväm med att vid behov fatta snabba beslut och agera utifrån dessa. Arbetet ställer krav på din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt din förmåga att planera och driva ditt eget och elevhälsoteamets gemensamma arbete på ett effektivt sätt. 

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 7349

Dela detta jobb

Koordinator för specialpedagogiskt stöd till Vidingsjöskolan

Linköpings kommun