pedagogjobb.se

Klasslärare/Förstelärare med särskilt uppdrag gällande IKT och MIK

Ansök nu

Klasslärare/Förstelärare med särskilt uppdrag gällande IKT och MIK

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Askebyskolan ligger i Stockholmsförorten Rinkeby, en mångkulturell och spännande stadsdel i Stockholm. Vi är en F-6 skola med cirka 350 elever inklusive ca. 25 elever mot grundsärskolan. Nästan alla barn har ett annat modersmål än svenska och det talas ca 30 olika språk på skolan. Askebyskolan har en levande och välkomnande atmosfär, ett öppet klimat och en god stämning där lust, glädje och nyfikenhet skapar en kreativ vardag.

Vi står i statgroparna för att inleda ett arbete kring estetiska lärprocesser! Vi behöver använda alla sinnen för att skapa kunskap med mening och vi tror att människan själv skapar kunskap i sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer på  http://askebyskolan.stockholm.se/

Vi söker nu en förstelärare/klasslärare med bred kompetens och erfarenhet som klasslärare och som har ett stort intresse för multimodalt lärande samt medie-och informationskunskap.

Förutom uppdraget som förstelärare arbetar du som klasslärare med undervisning på mellanstadiet, samarbetar med lärare och pedagoger, planerar, genomför och följer upp undervisning. Utifrån din kompetens, erfarenhet och inriktning arbetar du med övergripande frågor rörande medie-och informationskunskap samt värdegrundsfrågor.  I det övergripande arbetet ingår bland annat stöd; coachning och handledning av pedagoger enskilt eller i grupp utifrån olika behov för att stärka den digitala kompetensen och arbetet med MIK.

Du ingår i ett arbetslag 4-6 och bidrar till arbetslagets och parallellarbetslagets utveckling med dina kunskaper och erfarenheter.

Du ingår i skolans förstelärargrupp och bidrar till skolutvecklingen med dina kunskaper och erfarenheter utifrån skolans behov.

Förstelärarskapet innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att följa med i skolforskning, att utveckla egen och kollegors undervisning samt att sprida kunskap.

I ditt uppdrag har du fokus på lärandemiljöer och anpassningar i verksamheten i klassrummet. Tillsamman med skolledning och skolans förstelärargrupp leder du det kollegiala lärandet för att utveckla och stärka användandet av digitala verktyg och arbetet i MIK.

I uppdraget ingår även att ta emot VFU studenter.

Intervjuer sker fortlöpande.

 

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Dela detta jobb

Klasslärare/Förstelärare med särskilt uppdrag gällande IKT och MIK

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen