pedagogjobb.se

Arbetsplatsbeskrivning

Johan Skytteskolan är en skola med kunskap och kvalitet i fokus. På Johan Skytteskolan strävar vi efter att alla elever ska känna sig välkomna och trygga och att de känner att de har möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi är en skola med höga förväntningar på elever och har engagerad personal och goda studieresultat. Vi arbetar för att vara öppen för alla och utgår från att olikheter berikar. Vi tror att alla medarbetare, i olika roller, utgör oumbärliga delar för elevernas och skolans fortsatta framgång och utveckling. Den goda lärmiljön och skolkulturen skapar vi alla tillsammans. Johan Skytteskolan är belägen i södra Älvsjö. Här går ca 1050 elever i årskurserna F-9

Arbetsbeskrivning

Arbeta med enskild elev men även med hela grupper i årskurs 7-9 och genomföra arbetet på ett sådant sätt att målen och riktlinjerna för verksamheten uppfylls. Att bidra till elevens/elevernas välbefinnande och möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning och medverka till att uppnå målen i läroplan och skollag. Att ge stöd både pedagogiskt och socialt till eleven/eleverna

Kvalifikationer

Personlig mognad, förmåga att se varje elev och dess behov och att arbeta förebyggande runt eleven i klassrumssituationer. Förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Förmåga att samarbeta med kollegor men även ta egna beslut när situationen kräver detta.
 

Övrigt

Johan Skytteskolan söker en elevassistent åk 7-9

Ansök nu

Dela detta jobb