pedagogjobb.se

Hässelby Villastads skola söker 2 lärare till åk F-3

Ansök nu

Hässelby Villastads skola söker 2 lärare till åk F-3

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och göra en bra skola ännu bättre?

Kom och var med oss att utveckla en härlig skola att nå än högre!

Hässelby Villastads skola är en skola som bedriver utveckling på hög kvalitetsnivå med ett helhetsperspektiv F-9. Vår skola är belägen i ett lugnt villaområde nära Mälaren. Vi har 950 elever och en personalstyrka på 120 personer, bestående av lärare, fritidshemspersonal, elevhälsa, serviceavdelning och skolledning.

Vi är organiserade i arbetslag där samverkan med fritidshemmen utgör en naturlig och kompletterande del av utbildningen. Vi är en skola i ständig utveckling med högt söktryck och målmedvetna medarbetare. Vi står för trygg lärandemiljö där ordning och struktur råder och ett väl uttalat arbete för lika värde samt hög måluppfyllelse bedrivs. Vi förväntar oss att alla medarbetare är delaktiga och bidrar med positiv energi och kompetens i såväl undervisning som i konferenser och övriga möten med elever, föräldrar och kollegor.

I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.

• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta i arbetslag F-3 som lärare med mentorsuppdrag i en årskurs. Du ser möjligheter i utmaningar. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med kollegor planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån Lgr 11, skolans styrdokument samt verksamhetens mål och utvecklingsområden.

Ett av skolans utvecklingsområde nästa läsår är att vi ska arbeta enligt ett fyrlärarsystem med fyra lärare på tre klasser i två årskurser.

Vi förväntar oss att du hanterar en god balans mellan lärande och omsorg samt synliggör elevernas progression. Du bidrar till att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö med relationsskapande i fokus samt arbetar lågaffektivt. Du har ett helhetstänk och ser till att skapa ett inspirerande sammanhang för eleverna. Du lägger stor vikt vid att arbeta med gruppdynamik för att främja trygghet, studiero och bidra till hög måluppfyllelse.

Samarbete mellan ämneskollegor och fritidshemmet sker regelbundet varje vecka för att skapa likvärdig undervisning för alla elever. Det är viktigt att du har ett omdömesfullt och kommunikativt ledarskap.

Dina arbetsuppgifter består av undervisning, dokumentation, bedömning och uppföljning av elevernas resultat i syfte att förbättra elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, samt övrigt pedagogiskt arbete som rastvärdskap och att äta lunch tillsammans med eleverna.

Kvalifikationer
Legitimerad lärare F-3
Mycket goda kunskaper inom IKT.

Nyckelkompetenser vi välkomnar är att du är självgående, flexibel, strukturerad och lösningsfokuserad. Du individualiserar din undervisning och möjliggör för alla elever i en elevgrupp att delta. Du ser det som en självklarhet att använda formativ bedömning.

Vi ser att du är en smidig och positiv medarbetare som skapar tillitsfulla och professionella relationer.

Övrigt
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid från höstterminens start 2021.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig kompetens.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Tillträde enligt överenskommelse.

Vi ser fram emot din ansökan!

Dela detta jobb

Hässelby Villastads skola söker 2 lärare till åk F-3

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen