pedagogjobb.se

Grundskollärare i åk 1-3, 100% vikariat ht21

Ort
Utgår

2021-08-02

Ansök nu

Grundskollärare i åk 1-3, 100% vikariat ht21

Arbetsplatsbeskrivning
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens medborgare i ett ”smartare” Stockholm. Nya Elementar är en kommunal F-9 skola som ligger i Bromma. Närheten till naturen och stadens centrum gör skolans läge mycket attraktivt. 1999 öppnade Nya Elementar upp dörrarna för en verksamhet i en nyrenoverad funkisskola. Här ges eleverna likvärdig tillgång till IT och därmed bättre möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället.

Vår verksamhet består av F-9 grundskola och grundsärskolan. Nya Elementars vision är att: "På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa.” "På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra." För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration så har vi på Nya Elementar sett till att vi har likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för kompetensutveckling för elever och personal. Genom att: - bygga ut skolans infrastruktur t.ex. genom en dubblering av accesspunkter i våra lokaler - en iPad / två elever i förskoleklass - en iPad / elev i åk 1-3 - en dator per elev i åk 5-9 Med syfte att nå en högre måluppfyllelse hos elever och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd.

På Nya Elementar tillhör alla medarbetare ett arbetslag. Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. På skolan finns flera skolutvecklingsgrupper (t.ex. IKT, FoU-projekt) som driver det kollegiala lärande genom att organiserar föreläsningar, workshops, teachmeets mm. för skolans personal. Vi söker dig som har lärarlegitimation och vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus, har en generös inställning till det kollegiala lärandet och ett stark intresse för ett datalogiskt tänkande dvs handleda eleverna så att de kan använda sin dator/iPad som en resurs för att nå ännu högre kunskapsutveckling då de arbetar med skolarbete. Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande och intresse för det datalogiska tänkandet. Som lärare på Nya Elementar ska du vara en tydlig ledare, ha en förmåga att skapa ett bra klimat samt ha en utvecklingsbenägen syn på heldagslärandet där du lyckas få med dig eleverna.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som är lärare och vill vara med och utveckla verksamheten på Nya Elementar för våra elever i åk 1-3. Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp lärandet i grundskolan, samt stödja elevernas sociala utveckling. Du kommer att arbeta för att stimulera elevernas utveckling och lärande under hela skoldagen. Du kommer att ingå i ett arbetslag med en grupp lärare, förskollärare, barnskötare, fritidslärare och speciallärare som tillsammans ansvarar för eleverna i årskurs F-3.

Kvalifikationer
Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande och intresse för det datalogiska tänkandet.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Dela detta jobb

Grundskollärare i åk 1-3, 100% vikariat ht21

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen