pedagogjobb.se

Grundskollärare F-3 eller 1-7 på Gustavslundsskolan F-3

Ort
Utgår

2019-10-04

Ansök nu

Grundskollärare F-3 eller 1-7 på Gustavslundsskolan F-3

Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Du vågar mer
På Gustavslundsskolan tar vi vara på våra olikheter, för vi tror på mångfald på riktigt. Vi förväntar oss att du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tycker verkar bättre. Tillsammans övar vi på att våga ännu mer.

Du gör annorlunda
Din viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap. Genom att ta vara på elevernas drivkraft i lärandet och se varje barns lärpotential, gör du undervisningen både individuell och kreativ.

På Gustavslundsskolan anpassar du din undervisning till elevernas olikheter. Tillsammans med nytänkande inspiratörer från olika delar av samhället ger du dina elever många och rika möjligheter att lära i ett meningsfullt sammanhang på riktigt.

Du vill veta mer
På Gustavslundsskolan är det viktigt att vi vet varför vi gör som vi gör. Därför bygger vi vårt arbete på forskning och vetenskaplig grund.

Du delar med dig
På Gustavslundsskolan tror vi på kollegialt lärande som ett av de bästa sätten att utveckla skolan. Vi delar med oss av vår erfarenhet och sprider framgång och lärdomar mellan varandra och mellan våra olika verksamheter i Helsingborgs stads skolor.

ARBETSUPPGIFTER
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö för våra elever under hela deras skoldag.

Vi vill att du har goda kunskaper och ett gediget intresse av grundläggande läs- och skrivinlärning samt grundläggande matematik.

Du har digital kompetens och är van att arbeta tillsammans med eleverna i olika digitala miljöer.

Då vi har ett tätt samarbete i arbetslagen och mellan lärarna på skolan lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi ser också att du har ett intresse av att löpande utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor.

KVALIFIKATIONER
Du har utbildning och legitimation för undervisning i grundskolans tidgare år.

Vi ser erfarenhet som viktigt men inte avgörande. Nyvunnen kunskap är också viktigt då vi är många rutinerade och erfarna pedagoger.

För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer. Vi arbetar i stort sett bara i en digital miljö, både med eleverna och mellan oss vuxna på arbetsplatsen.

Du följer aktivt med i forskning och utveckling. Du vågar prova nyvunnen kunskap.

Erfarenhet av att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad som görs, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen skapar och delar du med dig av kunskap om vad som leder till högre måluppfyllelse.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av redan anställd i staden

Dela detta jobb

Grundskollärare F-3 eller 1-7 på Gustavslundsskolan F-3

Helsingborgs stad