pedagogjobb.se

Grundskollärare 1-3, 4-6 för elever i behov av särskilt stöd - RSU

Ansök nu

Grundskollärare 1-3, 4-6 för elever i behov av särskilt stöd - RSU

Beskrivning
Husbygårdsskolan har fått i uppdrag att starta en Regional särskild undervisningsgrupp för Kistas fem kommunala skolor, RSU. Verksamheten kommer att starta i augusti 2021 med ett mindre antal elever för att succesivt bli en verksamhet för 10 elever i årskurserna 1-6. På Husbygårdsskolan finns sedan 2019 en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för årskurserna 1-9, Järva CSI.

RSU-verksamheten har tillsammans med vår CSI-verksamhet goda möjligheter att bli en kärnfunktion på norra Järvafältet som erbjuder en kompensatorisk och anpassad lärmiljö och undervisning.

Beroende på kommande beslut omfattar annonsen 1-2 lärartjänster, en grundskollärare 1-3 och en grundskollärare 4-6.

Arbetsuppgifter
Husbygårdsskolan söker nu en till två grundskollärare. En för 1-3 och en 4-6 med uppdraget att tillsammans med kollegor undervisa och bygga upp en kompensatorisk lärmiljö och undervisning för eleverna i åk 1-6. Vi söker en kreativ, lösningsfokuserad och lyhörd lärare med stor kompetens kring kognitiva teorier, lärmiljöer, undervisningsmetoder, förhållningssätt och arbetsmetoder för elever i behov av särskilt stöd. 

Vi söker en lärare som ska undervisa och skapa övriga förutsättningar så att varje elev når sin fulla potential. Tillsammans med biträdande rektor, speciallärare, elevhälsoteam, handledare och kollegor kommer du vara med och skapa verksamheten. Det är vi tillsammans som kan göra skillnad!

Du har mentorsansvar för 5 elever samt tät kontakt med vårdnadshavare. Genomför myndighetsbeslut/utredningar såsom t.ex. åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar. Du planerar och genomför undervisningen för gruppen utifrån elevernas olika behov. Med i klassrummet finns elevassistent.

Ett professionellt bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor är en självklarhet.

Kvalifikationer

Krav:

 • Svenska obehindrat i tal och skrift.

 • Lärarlegitimation.

 •  Kunskap om att bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

 •  God kännedom om särskilt stöd.

 •  Erfarnhet och kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Meriterande:

 • Specialpedagogisk utbildning/kompetens.

 •  Utbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer.

 • Tidigare arbete i särskild undervisningsgrupp.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du skapar relation med elever och vårdnadshavare. Med god förståelse för hur människor tar till sig kunskap anpassar du ditt sätt att förmedla den, ofta med positiv förstärkning. Du är öppen och lyhörd för nya sätt att tänka och att arbeta i nära samarbete med andra. Du är tydlig i din kommunikation och har en god struktur när du planerar ditt arbete.

Tycker du att det låter intressant? Vi vill gärna komma i kontakt med dig! Du kan göra skillnad! Intervjuer kommer att ske löpande.

Som bilaga till din ansökan vill vi att du beskriver hur du planerar undervisningen för en mindre grupp av elever i åk 1-3/4-6 var samtliga elever har nedsatta kognitiva funktioner. Du får gärna beskriva konkret om tex klassrummets utformning, personalsammansättning, undervisningsmetoder och arbetsmaterial.

Kognitiva nedsättningar kan innebära begränsad förmåga att till exempel kunna:

 • Fokusera uppmärksamhet och följa en instruktion för hur något ska utföras.

 • Förstå tidsbegrepp, veta om det är dag eller natt och hur lång tid saker tar.

 • Komma ihåg vad som är planerat.

 • Hitta till en plats och veta var något är placerat.

 • Organisera sina saker eller en aktivitet.

 • Planera och överblicka tid, på kort och lång sikt, samt veta när något ska ske.

 • Lösa problem som plötsligt uppstår och fatta beslut för vad som bör göras och hur.

Dela detta jobb

Grundskollärare 1-3, 4-6 för elever i behov av särskilt stöd - RSU

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen